chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: cumulatie van politieke verloven

  Interpretatie bij art. X 66, art. X 67 en art. X 69

  Vraag:

  Een personeelslid is aangesteld als schepen in een gemeente van 10.000 inwoners. Welke politieke verloven kan hij cumuleren?

  Antwoord:

  Het personeelslid dient 2 dagen politiek verlof van ambtswege per maand (niet bezoldigd) op te nemen. Hij heeft ook recht op 4 dagen facultatief politiek verlof per maand (onbezoldigd). Tevens kan hij op eigen verzoek ook halftijds of voltijds politiek verlof (onbezoldigd) bekomen (dit verlof is een gunst). Dit verlof komt dan in de plaats van het facultatief politiek verlof en het politiek verlof van ambtswege.

  Motivering:

  Een personeelslid dat schepen is in een gemeente van 10.000 inwoners wordt volgens artikel X 67 VPS 2 dagen per maand ambtshalve met politiek verlof gezonden (men kan zich hier niet aan onttrekken). Dit verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit maar het personeelslid heeft geen recht op salaris.

  Bijkomend kan het personeelslid facultatief politiek verlof vragen van maximum 4 dagen per maand. Het facultatief politiek verlof is dienstactiviteit, maar onbezoldigd.

  Het ambtshalve en facultatief politiek verlof zijn een recht en kunnen niet geweigerd worden. De wijze van opname wordt in overleg met de lijnmanager bepaald. Het ambtshalve politiek verlof en het facultatief verlof zijn cumulatief.

  Ook op artikel X 69 VPS kan voormeld personeelslid beroep doen: het personeelslid (met een ambt van schepen) dat recht heeft op politiek verlof waarvan de duur niet de helft van een voltijds ambt overschrijdt, kan op aanvraag halftijds of voltijds politiek verlof krijgen. Het betreft dienstactiviteit en is niet-bezoldigd; het gaat over een gunst. Indien een personeelslid op deze mogelijkheid wenst beroep te doen, kan het personeelslid geen beroep meer doen op het ambtshalve en facultatief politiek verlof van artikel X 66 en X67 (geen cumulatie). Het komt in de plaats van het politiek verlof van de artikelen X 66 en X 67.

  naar boven