chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: politiek verlof in geval van beroep bij de Raad van State

  Interpretatie bij art. X 64

  Vraag:

  Kan een personeelslid wiens benoeming wordt bestreden bij de Raad van State politiek verlof aanvragen?

  Antwoord:

  Ja. Het betrokken personeelslid voldoet nog aan de toekenningsvoorwaarden van het politiek verlof.

  Motivering:

  Zolang de benoeming van het personeelslid door de Raad van State niet vernietigd (of geschorst) werd voldoet het betrokken personeelslid aan de toekenningsvoorwaarden van politiek verlof en valt hij onder de regeling van het politiek verlof.

  Wat het rechtsherstel betreft na een eventuele vernietiging van de benoeming wordt in de regel het behoud gelaten van de wedde die de ambtenaar heeft genoten. In casu (facultatief verlof en politiek verlof van ambtswege) betreft het onbezoldige verloven.

  Het beroep tegen de benoeming kan niet worden uitgebreid tot de toekenning van het politiek verlof (een gevolgakte van de benoeming), aangezien wordt aangenomen dat verzoeker zonder belang is bij een beroep tegen dergelijke maatregelen.

  naar boven