chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: politiek verlof en halftijdse loopbaanonderbreking

  Interpretatie bij art. X 64 §1

  Vraag:

  Is de combinatie van politiek verlof met halftijdse loopbaanonderbreking mogelijk?

  Antwoord:

  Een personeelslid dient te verzaken aan onderbreking van de beroepsloopbaan welke de uitoefening van een voltijds ambt in de weg staat. Er is dus geen combinatie halftijdse loopbaanonderbreking/politiek verlof mogelijk.

  Motivering:

  De regel is dat politiek verlof enkel van toepassing is op personeelsleden die een voltijds ambt uitoefenen. Er wordt enkel uitzondering gemaakt voor de personeelsleden die minstens 80 % werken door verlof voor deeltijdse prestaties. Op een statutair personeelslid, verkozen tot burgemeester van een gemeente tussen 20.000 en 30.000 inwoners is de regeling van politiek verlof van ambtswege (1/4 van een voltijds ambt) en van facultatief politiek verlof (1/4 van een voltijds ambt) van toepassing. Ook artikel X 69 is van toepassing: het personeelslid dat recht heeft op een halftijds politiek verlof kan op zijn aanvraag voltijds politiek verlof bekomen (toe te staan door de lijnmanager). Deze verloven worden gelijkgeschakeld met dienstactiviteit (geen recht op salaris). Deze verloven worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

  Indien betrokkene opteert voor halftijdse loopbaanonderbreking kan hij geen aanspraken meer maken op dit politiek verlof.

  naar boven