chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: politiek verlof gelijkgesteld met politiek verlof van ambtswege

  Interpretatie bij art. X 69

  Vraag:

  Is het verlof van artikel X 69 politiek verlof van ambtswege?

  Antwoord:

  Neen, dit is facultatief politiek verlof.

  Motivering:

  Artikel X 69 VPS bepaalt : "Het personeelslid dat voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of van de districtsraad van een district heeft recht op politiek verlof waarvan de duur niet de helft van een voltijds ambt overschrijdt, kan op aanvraag halftijds of voltijds politiek verlof krijgen."
  Het verlof in artikel X 69 is facultatief in die zin dat het personeelslid niet verplicht is dit verlof te nemen, maar dat hij dit verlof kan vragen.

  Bij politiek verlof van ambtswege heeft het personeelslid geen keuze: hij moet politiek verlof nemen.

  Indien het personeelslid gebruik wenst te maken van het facultatief politiek verlof van artikel X 69, dan wordt dit - enkel wat betreft de weerslag die het heeft op de administratieve en geldelijke toestand van het personeelslid - gelijkgesteld met politiek verlof van ambtswege. Maar het is geen politiek verlof van ambtswege.

  naar boven