chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: verlof voor uitoefening ambt bij jongerenafdeling van een politieke partij?

  Interpretatie bij art. X 55

  Vraag:

  Kan een personeelslid verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep opnemen, indien hem een ambt bij de jongerenafdeling van een erkende politieke partij wordt aangeboden?

  Antwoord:

  Nee

  Motivering:

  Een erkende politieke groep is een erkende fractie van volksvertegenwoordigers die zetelen in het federaal, Gemeenschaps-Gewest of Europees parlement.

  De jongerenafdeling van een erkende politieke partij valt niet onder de noemer erkende politieke groep. Het verlof om een ambt uit te oefenen bij een erkende politieke groep kan desgevallend niet worden toegestaan.