chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: privégebruik van een dienstvoertuig

  Interpretatie bij art. VII 109sexies

  Situatieschets: De functie van huisbewaarder wordt stopgezet. Betrokkene volgt de bewaking van de site op door middel van camerabewaking en een alarm. Hij mag met een dienstvoertuig (poolwagen) het woon-werktraject afleggen omdat hij permanent kan opgeroepen worden bij problemen.

  Het voertuig mag niet voor andere privé-verplaatsingen dan het woon-werkverkeer gebruikt worden. Tijdens langere perioden van afwezigheid (vakantie, ziekte) blijft het voertuig in de loods van de werkgever.

   

  Vraag:

  Moet er een voordeel van alle aard worden aangerekend voor het privégebruik van het dienstvoertuig (woon-werkverkeer)?

  Antwoord: (antwoord via schakel van 17 juni 2016).

  Voor het gebruik van een dienstvoertuig voor de woon-werkverplaatsing moet een voordeel van alle aard worden aangerekend.
  Dit blijkt uit de FAQ’s van de FOD Financiën.

  Voor het al dan niet aanrekenen van een voordeel van alle aard maakt de fiscus geen onderscheid of het dienstvoertuig enkel voor de woon-werkverkeer mag worden gebruikt of ook voor andere privé-verplaatsingen.

  Specifiek wat de concrete situatie betreft:

  1. Aangezien het voertuig tijdens een langdurige afwezigheid (vb. vakantie of ziekte) in de loods blijft, en dus niet ter beschikking is van het personeelslid, moet voor die periode geen voordeel van alle aard worden aangerekend. Het belastbaar voordeel mag voor de betrokken periode pro rata temporis worden verminderd en dit op basis van het aantal kalenderdagen dat de terbeschikkingstelling werd geschorst (punt 14 van de FAQ).

  2. Wanneer de werknemer verschillende poolwagens gebruikt die een verschillende catalogus en/of CO2-uitstootgehalte hebben, moet er voor de vaststelling van het voordeel van die maand rekening worden gehouden met de poolwagen die het meest door de betrokken werknemer in de loop van die maand werd gebruikt (punt 16 van de FAQ).