chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: pro rata toekenning kabinetsverlof

  Interpretatie bij art. X 47 VPS

  Vraag

  Kan het kabinetsverlof in toepassing van artikel X 47 pro rata toegekend worden bijvoorbeeld als een personeelslid in de loop van de maand terugkeert naar de administratie?

  Antwoord

  Artikel X 47 VPS bepaalt dat er kabinetsverlof wordt toegekend per maand met een minimum van 3 werkdagen en een maximum van 15 werkdagen.

  Het VPS vermeldt geen bepaling  omtrent een eventuele pro rata toekenning van het kabinetsverlof in geval van terugkeer naar de administratie in de loop van een maand.

  Er is echter geen bezwaar om het kabinetsverlof pro rata toe te kennen en dus voor een halve maand prestaties op het kabinet nog een halve dag kabinetsverlof toe te kennen.