chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: berekening eind proeftijd

  Interpretatie bij art. III 15

  Algemeen

  Voor proeftijden die aanvingen vanaf 1 maart 2014 geldt zowel voor de ambtenaar, als voor het contractueel personeelslid dezelfde regeling.

  Omzetting van maanden naar werkdagen

  De duur van de proeftijd wordt nog steeds uitgedrukt in maanden.

  Om de einddatum van de proeftijd te bepalen, moet de proeftijd omgezet worden in werkdagen. De omrekening in werkdagen gebeurt door de vermenigvuldiging van het aantal maanden met 21 werkdagen (art. III 15 VPS):

  aantal te presteren werkdagen in de proeftijd = aantal maanden proeftijd x 21 werkdagen

  In diensten met een specifieke werktijdregeling (continudiensten) kan men de proeftijd omzetten in uren (aantal maanden proeftijd x 21 x 7u36).

  Bijvoorbeeld een personeelslid met “6 maanden” proeftijd moet 126 werkdagen (= 6 x 21) proeftijd presteren (of 957 uren 36 min).

  De te presteren werkdagen (of uren) moeten bekeken worden over de volledige proeftijd omdat de ene maand meer werkdagen (of werkuren) telt dan de andere. Het is dus mogelijk dat het einde van de proeftijd niet samenvalt met de laatste werkdag van de maand.

  Bij deeltijds werken gebeurt geen pro rata berekening.

  Elke afwezigheid die niet meetelt als werkdag, betekent een verschuiving van de effectieve einddatum.

  Werkdag

  Een dag waarop een personeelslid ofwel voltijds, ofwel deeltijds heeft gewerkt, wordt meegeteld als een volledige werkdag voor de berekening van de gepresteerde werkdagen van de proeftijd.

  Bijvoorbeeld een dag waarop een personeelslid als gevolg van een verlof voor deeltijdse prestaties of een deeltijds verlof voor loopbaanonderbreking, een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte of een halve dag jaarlijks verlof, enkele uren of een halve dag werkte, wordt voor deze berekening beschouwd als een volledige werkdag.

  In een continudienst wordt een shift die het personeelslid deeltijds werkt (vb. een halve shift werken en een halve shift verlof) meegeteld als een volledige shift voor de berekening van de gepresteerde werkdagen van de proeftijd.

  Voorts worden ook met werkdagen gelijkgesteld: de dagen waarop een personeelslid afwezig is als gevolg van een feestdag (inclusief verlof tussen Kerst en Nieuw), inhaalrust (vermeld in artikel VII 28 VPS)  of een volledige dag (of shift) dienstvrijstelling. Ook deze dagen worden meegeteld als werkdag voor de berekening van de gepresteerde werkdagen van de proeftijd.

  Geen werkdagen

  Wordt niet met een werkdag gelijkgesteld: de dag (of shift) waarop een personeelslid een volledige dag (of shift) afwezig is wegens jaarlijks verlof, ziekteverlof, verlof voor deeltijdse prestaties, deeltijdse of voltijdse loopbaanonderbreking, moederschapsrust, opvangverlof, omstandigheidsverlof, vaderschapsverlof, politiek verlof, of onbetaald verlof.

  Deze dagen worden niet meegeteld voor de berekening van het aantal gepresteerde werkdagen van de proeftijd

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1

  Een ambtenaar op proef werkt deeltijds volgens een rooster van de ene week 2 volledige dagen en de andere week 3 volledige dagen. Op 2 weken tijd heeft de ambtenaar op proef dus 5 volledige werkdagen gepresteerd voor zijn proeftijd (als er geen andere afwezigheden zijn op die dagen).

  Voorbeeld 2

  Een ambtenaar op proef werkt deeltijds volgens een rooster van alle dagen een halve dag. Op 2 weken tijd heeft de ambtenaar op proef dus 10 volledige werkdagen gepresteerd voor zijn proeftijd (als er geen andere afwezigheden zijn op die dagen).

  Voorbeeld 3

  De proeftijd van 4 maanden (4 x 21 = 84 werkdagen) vangt aan op 1 juli 2014 en er zijn volgende afwezigheden:

  -  feestdagen:  11 juli, 21 juli en 15 augustus

  -  8 volledige werkdagen afwezig wegens ziekte en jaarlijks verlof

  De oorspronkelijk voorziene einddatum van de proeftijd is 24 oktober ( 84 werkdagen vanaf 1 juli). Na die datum zijn er 8 nog te presteren werkdagen.

  De oorspronkelijk voorziene einddatum van de proeftijd is niet 31 oktober, want je moet het aantal maanden omrekenen naar werkdagen

  Conclusie: laatste effectieve dag proeftijd (zonder bijkomende afwezigheden) is 5 november.

  Ontslag van een contractueel personeelslid tijdens de proeftijd

  Het ontslag van een contractueel personeelslid wegens minder presteren tijdens de proeftijd gebeurt met toepassing van de gewone opzegtermijnen (opzegtermijnen eenheidsstatuut: zie http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=40552).