chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: samenloop omstandigheidsverlof na bevalling en ziekteverlof

  Interpretatie bij art. X 17 en art. X 61 2°

  Vraag:

  Tijdens een ziekteverlof bevalt de partner van een personeelslid. Heeft dit personeelslid recht op omstandigheidsverlof/vaderschapsverlof naar aanleiding van de bevalling van zijn partner.

  Antwoord:

  Omstandigheidsverlof/vaderschapsverlof moet steeds binnen een welbepaalde periode te rekenen vanaf de bevalling van de partner worden opgenomen. Deze periode verschilt naargelang het personeelslid contractueel of statutair is.

  1. Statutaire personeelsleden

  Een statutair personeelslid moet zijn 10 dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van zijn echtgenote of samenwonende partner onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij de bevalling opnemen. De interpretatie van het begrip "onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij" behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de lijnmanager van het personeelslid.
  Met andere woorden is de lijnmanager van oordeel dat het einde van het ziekteverlof aansluit bij de datum van de bevalling, dan mag het statutaire personeelslid zijn 10 dagen omstandigheidsverlof nog opnemen.

  2. Contractuele personeelsleden

  Aangezien het vaderschapsverlof aan een contractueel personeelslid wordt toegekend in toepassing van de arbeidsovereenkomstenwet moet dit personeelslid zijn vaderschapsverlof opnemen binnen de termijn bepaald in de arbeidsovereenkomstenwet. Thans ligt deze termijn op 4 maanden.
  Eindigt het ziekteverlof dus binnen de 4 maanden na de geboorte van het kind, dan kan het contractuele personeelslid zijn vaderschapsverlof nog opnemen.
  Voor de contractuele meemoeders voorziet het VPS een vergelijkbare regeling.

  (laatste update: 19/11/2010)

  naar boven