chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: ambtenaren en sollicitatieverlof

  Interpretatie bij art. X 81 §2

  Vraag:

  Heeft een ambtenaar (op proef) recht op sollicitatieverlof om tijdens zijn opzeggingstermijn te gaan solliciteren?

  Antwoord:

  Nee, de lijnmanager kan wel een dienstvrijstelling toekennen.

  Motivering:

  1. Ambtenaar

  Het VPS voorziet voor een ambtenaar geen sollicitatieverlof 

  De lijnmanager die te maken krijgt met een ambtenaar die verlof vraagt om tijdens zijn opzeggingstermijn te gaan solliciteren kan wel een dag dienstvrijstelling toekennen. Zoniet moet de ambtenaar gebruik maken van zijn jaarlijks verlof om te gaan solliciteren.

  2. Ambtenaar op proef

  Met een ambtenaar op proef, waarvan de proeftijd negatief geëvalueerd wordt, wordt een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur van drie maanden afgesloten. Overeenstemmend met artikel 32 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kan enkel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur opgezegd worden. Een arbeidsovereenkomst in het kader van art. III 19 VPS kan dus niet opgezegd worden. Aldus is er geen opzeggingstermijn en geen recht op sollicitatieverlof.

  De lijnmanager die te maken krijgt met een ambtenaar die verlof vraagt om tijdens zijn opzeggingstermijn te gaan solliciteren kan wel een dag dienstvrijstelling toekennen. Zoniet moet de ambtenaar gebruik maken van zijn jaarlijks verlof om te gaan solliciteren.

  naar boven