chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: geboorte van een kind en niet samenwonende partners

  Interpretatie bij art. X 61 2°

  Vraag:

  Hebben statutaire en contractuele personeelsleden recht op 10 dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van een vrouw waarmee zij niet samenwonen?

  Antwoord:

  - Statutair: nee
  - Contractueel: ja, indien de afstamming met kind waarvoor het omstandigheidsverlof wordt aangevraagd vaststaat

  Motivering:

  Een ambtenaar heeft recht op 10 dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner. Het recht op omstandigheidsverlof is desgevallend niet afhankelijk van het feit of er tussen de ambtenaar en zijn partner een samenlevingscontract bestaat. Ingeschreven zijn op hetzelfde adres is een noodzakelijke voorwaarde om recht te hebben op omstandigheidsverlof.

  Aan het contractuele personeelslid worden de 10 dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner echter toegekend in toepassing van artikel 30, §2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

  Overeenkomstig het voormelde artikel heeft het contractuele personeelslid recht op 10 dagen "vaderschapsverlof" naar aanleiding van de geboorte van een kind, waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat.

  Het contractuele personeelslid moet aldus niet verplicht met de moeder van het kind samenwonen om zijn recht op "vaderschapsverlof" te kunnen laten gelden.

  naar boven