chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: Valorisatie na wijziging duurtijd AO bij zelfde functie

  Interpretatie bij art. VII 2

  Vraag:

  Komt de wijziging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in aanmerking voor de valorisatie van voorgaande ervaring voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit, wanneer de functie dezelfde blijft?

  Antwoord:

  Ja, op voorwaarde dat de contractwijziging gebeurt via een objectieve selectie.

  Motivering:

  Art. VII 2 VPS bepaalt: “Voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit bij aanwerving en het opnemen van een nieuwe functie valoriseert de benoemende of indienstnemende overheid de ervaring […]”.

  De wijziging van arbeidsovereenkomst (bv. overgang van contract bepaalde duur naar contract onbepaalde duur) wordt als aanwerving beschouwd als deze contractwijziging gepaard gaat met een objectieve selectie, d.w.z. dat meerdere personen (intern en/of extern) zich kandidaat kunnen stellen en met elkaar in concurrentie komen.

  Dit zal dus het geval zijn indien een contractuele betrekking in toepassing van art. I 5, §2, vijfde lid, wordt ingevuld via 1° de horizontale mobiliteit en 2° via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

  Valorisatie is niet mogelijk in geval van toepassing van art. I 5, §2, laatste lid:

  De hernieuwing of verlenging van een bestaande arbeidsovereenkomst zonder wijziging van betrekking en zonder selectie, en de vervanging van een bestaande arbeidsovereenkomst door een andere zonder selectie, gebeuren bij beslissing van de indienstnemende overheid, en zijn alleen mogelijk voor het contractuele personeelslid dat geslaagd is voor een objectief wervingssysteem als vermeld in deel III, hoofdstuk 2.”

  Dit is bv. de situatie waarin een personeelslid initieel reeds via een objectieve selectie werd geworven voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur en men nadien zonder selectie beslist om het contract om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

  Noot: In geval van het opnemen van een nieuwe functie kan overeenkomstig art. VII 2 VPS steeds worden overgegaan tot valorisatie van voorgaande ervaring.