chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

  Interpretatie bij art. X 34

  Vraag:

  Een personeelslid wenst loopbaanonderbreking te nemen voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Zij wenst gedurende 9 maanden voltijdse loopbaanonderbreking te nemen, gevolgd door 6 maanden halftijdse loopbaanonderbreking. Is het mogelijk om het bijstandsverlof in deze opeenvolgende perioden op te nemen? 

  Antwoord:

  Ja

  Motivering:

  Volgens de statutaire bepalingen is dit mogelijk:

  • Artikel X 34 § 2 VPS bepaalt dat de maximumduur van het bijstandsverlof per patiënt 12 maanden bedraagt voor voltijdse loopbaanonderbreking en 24 maanden voor halftijdse loopbaanonderbreking. Deze maximumduur wordt verminderd met de maanden voltijdse of halftijdse loopbaanonderbreking die het personeelslid eventueel zou genomen hebben voor de bijstand of verzorging van dezelfde patiënt (hetzij als ambtenaar, hetzij als contractueel; hetzij bij dezelfde werkgever, hetzij bij een andere werkgever).
  • Dit artikel dient begrepen te worden in die zin dat het personeelslid 12 maanden bijstandsverlof kan opnemen, hetzij onder de voltijdse vorm (12 maanden), hetzij onder de halftijdse vorm (24 maanden), hetzij volgens een combinatie van de voltijdse en de halftijdse vorm (bv. 9 maanden voltijds en 6 maanden halftijds, hetgeen neerkomt op 12 maanden voltijds).

  • Artikel X 34 § 2 VPS bepaalt dat het bijstandsverlof dient opgenomen te worden met al dan niet opeenvolgende perioden van 1 tot 3 maand.

  De aanvraagprocedure voor het bijstandsverlof is de volgende:

  • de aanvrager dient o.m. een attest van de behandelend geneesheer van de persoon die bijstand of verzorging behoeft, te voegen bij zijn aanvraag. Daaruit moet blijken dat de ambtenaar zich bereid heeft verklaard om deze bijstand of verzorging te verstrekken. Op dit attest wordt tevens de identiteit van de patiënt vermeld.
  • het bijstandsverlof kan met akkoord van de lijnmanager onmiddellijk ingaan.

  In principe kunnen verloven enkel worden opgezegd om echt dwingende redenen en na overleg met de lijnmanager. Als het personeelslid zelf ingevolge het overlijden van de patiënt het lopend medisch bijstandsverlof wil beëindigen, is er voldoende grond voor de lijmanager om de werkhervatting te aanvaarden. Het model-arbeidsreglement bepaalt in dit verband dat geen opzeggingstermijn moet worden nageleefd.

  naar boven