chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: ziektecontingent bij herindiensttreding

  Interpretatie bij art. x 20 

  Vraag:

  Wordt de teller van het contingent van 666 ziektedagen terug naar 0 gezet wanneer een ambtenaar, die reeds bij een dienst van de Vlaamse overheid werkt/gewerkt heeft, via een wervingsprocedure opnieuw wordt benoemd?

  Antwoord:

  Nee 

  Motivering:

  Het contingent wordt toegekend voor de hele loopbaan ("tijdens de loopbaan") bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het veranderen van functie via een externe wervingsprocedure maakt deel uit van de loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid. Ook de tijdelijke onderbreking van de loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid om bij een andere werkgever te gaan werken houdt niet in dat de teller van het aantal opgenomen ziektedagen op 0 gezet wordt.