chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: doorbrengen van ziekteverlof in het buitenland

  Interpretatie bij art. X 17

  Vraag:

  Mag een personeelslid zijn ziekteverlof in het buitenland doorbrengen? Zo ja, wie dient hiervoor dan toelating te verlenen?

  Antwoord:

  Ja. Het personeelslid dient hiervoor geen toelating te vragen, maar dient wel de werkgever op de hoogte te brengen.

  Motivering:

  Er is geen principieel bezwaar tegen een verblijf in het buitenland van een wegens ziekte afwezig personeelslid. In de praktijk zijn het meestal langdurig zieken die om gezondheidsredenen een tijdje in het buitenland wensen te vertoeven.

  Volgens het vigerende arbeidsrecht heeft de zieke werknemer geen formele toelating van de werkgever of van een door hem aangesteld controlerend geneesheer nodig om zich naar het buitenland te mogen begeven. Wel dient hij zijn werkgever tijdig in kennis te stellen van zijn voornemen.

  Naar analogie met deze regeling voor de private sector moet ook het zieke personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid geen formele toelating meer vragen om zich naar het buitenland te mogen begeven; wel dient hij ook tijdig (bv. minstens een week op voorhand) zijn lijnmanager op de hoogte te brengen van zijn reisplannen. De lijnmanager kan het personeelslid echter niet verbieden om naar het buitenland te reizen. Indien de lijnmanager evenwel twijfels heeft over de werkonbekwaamheid van het personeelslid, dan kan hij dit personeelslid nog vóór zijn vertrek naar het buitenland laten onderzoeken door een geneesheer van het geneeskundig controleorgaan. Maar ook deze geneesheer kan zich enkel uitspreken over de al dan niet terechte werkonbekwaamheid van het personeelslid. Wordt het personeelslid werkbekwaam geacht dan moet hij de dienst hervatten; in het tegenovergestelde geval staat niets zijn vertrek naar het buitenland nog in de weg. Eens het personeelslid zich in het buitenland bevindt, kan hij ook niet meer gecontroleerd worden. De lijnmanager dient dus tijdig zijn verantwoordelijkheid op te nemen. 

  De mogelijkheid om het ziekteverlof in het buitenland door te brengen geldt alleen voor de wegens ziekte afwezige personeelsleden die het huis mogen verlaten. Mag men het huis niet verlaten, dan kan men uiteraard ook niet naar het buitenland, tenzij op speciaal doktersvoorschrift.

  Een personeelslid dat naliet zijn werkgever in kennis te stellen van zijn tijdelijke verblijfplaats beging een fout waarvoor een tuchtstraf opgelegd kan worden.

  (laatste update: 07/10/2011)

  naar boven