chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: halve dagen afwezigheid wegens ziekte

  Interpretatie bij art. X 17

  Vraag:

  Is het mogelijk om een halve dag ziekteverlof te nemen (een voormiddag of een namiddag gecombineerd met een halve werkdag of een halve verlofdag)?

  Antwoord:

  Ja, in uitzonderlijke gevallen. 

  Motivering:

  Het gaat hier duidelijk niet om dienstvrijstelling die de lijnmanager zou kunnen geven om gezondheidsredenen die het vertrek van een ziek personeelslid noodzakelijk maken.

  Ook heeft de vraagstelling niets te maken met de regeling inzake deeltijdse prestaties wegens ziekte zoals vermeld in art. X 22.

  Het VPS vermeldt niets over de mogelijkheid dat een personeelslid op eigen initiatief een halve dag afwezig kan blijven wegens ziekte, maar het verbiedt dit ook niet.

  Indien bepaalde personeelsleden misbruik zouden maken door zich regelmatig een halve dag ziek te melden, dan dient de betrokken lijnmanager zijn verantwoordelijkheid op te nemen (aanvraag ziektecontrole; eventueel tuchtmaatregel).

  naar boven