chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Analyse van het KB van 7 februari 2018* - Bepalen waarde voordelen alle aard (BS. 27/02/2018)

  * Analyse van het KB van 7/2/2018  tot wijziging van artikel 20, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

  • Toepassingsgebied: alle werkgevers en werknemers

  • Inwerkingtreding: 1 januari 2018

  • Inhoud: bepalen waarde voordelen alle aard vanaf 1 januari 2018.

   Voorafgaandelijk

   Met dit KB wordt enerzijds de waarde van het voordeel vastgelegd voor een aantal voordelen die nog niet waren opgenomen in de van kracht zijnde regelgeving (vb. mobiele telefoon). Anderzijds worden bepaalde toepasselijke bedragen herzien om beter tegemoet te komen aan de vermindering van de kosten voor deze technologie (vb. ter beschikking gestelde PC).

   Inhoud

   De waarde van het voordeel van alle aard wordt per maand als volgt vastgesteld:

   - PC of laptop: € 6

   - tablet of mobiele telefoon (toestel): € 3

   - mobiele telefoon (abonnement): € 4

   - internetabonnement: € 5

   In vergelijking met 2017 is er dus een wijziging (daling) voor wat betreft de PC/laptop en tablet. Voor wat betreft de mobiele telefoon wordt vanaf 2018 een opsplitsing gemaakt tussen de waarde van het “toestel” en het “abonnement”.

   Schematisch overzicht

   Aard van het voordeel

   VAA per maand 2017

   VAA per maand 2018

   PC of laptop

   € 15

   € 6

   tablet

   € 15

   € 3

   Mobiele telefoon (toestel)

   € 12,5

   € 3

   Mobiele telefoon (abonnement)

   € 4

   internetabonnement

   € 5

   € 5

   Bijkomende informatie is terug te vinden op onderstaande link van de sociale zekerheid. 

   https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/advantages_in_kind.html

   Bijkomende info over de praktische toepassing binnen de DVO is terug te vinden op volgende link:

   https://overheid.vlaanderen.be/voordelen-alle-aard-telecommunicatie-en-uitrustingen