chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Faq OSLO²

  Welke rol kunnen partners opnemen inzake standaardisatie?

  De standaardisatie wordt aangepakt vanuit een netwerkbenadering naar het model van de internationale standaardisatie-organen, zoals ISO, ISA, OGC, W3C.

  Binnen overheden in Vlaanderen zijn verschillende ‘domeinexperten’ verantwoordelijk voor de standaardisatie van een deel van de kerndata in Vlaanderen. Deze verantwoordelijke verzamelt een (thematische) groep van experten uit de publieke en private sector rond zich die continuïteit geven aan dit proces. Dit vanuit een netwerkbenadering naar het model van de internationale standaardisatie-organen. Vanaf 2018 zal er een transparante governance zijn, die moet zorgen voor maximaal stabiele en interoperabele standaarden.

  Ik wens OSLO² uit te breiden met een nieuw domein. Welke ondersteuning kan Informatie Vlaanderen me bieden?

  Op dit moment is er jammer genoeg nog geen uitgewerkte methodologie en governance beschikbaar. Hierdoor kan Informatie Vlaanderen nog geen garanties bieden inzake ontwikkelingen in andere domeinen. Wel kan Informatie Vlaanderen nu al een klankbord zijn en een aantal richtingevende adviezen formuleren.

  Wat is de relatie met OSLO1?

  In 2012 startte de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) het initiatief Open Standaarden voor Lokale Overheden. Hier werd de basis gelegd voor een open semantische informatiestandaard. Met de steun van de Vlaamse overheid, werd dit project in een latere fase omgedoopt tot Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO). Dit was immers niet langer een verhaal van lokale besturen alleen.

  OSLO1 zal als een startpunt gebruikt worden voor het OSLO²-traject.

  Deliverables van OSLO1:

  OSLO1 gebruikte de Europese ISA Core Vocabularia als basis. Een brede klankbordgroep zorgde voor een gedragen scope. OSLO1 is een goed startpunt voor OSLO², maar zal de vrijheidsgraden in het huidige traject op geen enkele wijze beperken.

  Volgende principes worden ingevoerd in het huidige traject OSLO²:

  • Eigenaarschap: overgedragen van V-ICT-OR vzw naar de Vlaamse overheid.
  • Netwerkbenadering: de standaardisatie wordt aangepakt vanuit een netwerkbenadering naar het model van de internationale standaardisatie-organen. Verschillende ‘domeinexperten’ worden verantwoordelijk voor de standaardisatie van een deel van de kerndata in Vlaanderen. Elke verantwoordelijke verzamelt een (thematische of technische) groep van experten uit de publieke en private sector rond zich die continuïteit geeft aan het proces van standaardisatie. 
  • Actualisatie naar nieuwe inzichten: OSLO² wordt in lijn gebracht met de evoluties op het vlak van authentieke bronnen en de nieuwe inzichten bij ISA en INSPIRE.
  • Drempels verlagen: het huidige traject zet in op de ontwikkeling van producten in lijn met OSLO² waar OSLO1 enkel focus nam op het canonieke model (standaardisatie op de koppelvlakken).

  positionering OSLO² t.o.v. OSLO1 

  Figuur: positionering OSLO² t.o.v. OSLO1