chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opladen van RVV-records

  Hoe kunnen de RVV-records opgeladen worden in het RVV-themabestand?

  De RVV-webtoepassing, waar RVV-records kunnen opgeladen worden, laat je toe om het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ te raadplegen en te beheren voor verschillende soorten voorkooprechten. Enkel de RVV-leveranciers, aangeduid via de sjablonen, hebben toegang tot deze webtoepassing. Je kan er ook volgende zaken afladen: 

  • Referentielijst Soorttype Vlaams voorkooprecht (pdf) : lijst van de verschillende soorten en types Vlaamse voorkooprechten;
  • Lijst van begunstigden Vlaamse voorkooprechten ;
  • Kadastraal percelenplan Vlaanderen: referentielaag voor het ‘kadastraliseren’ van de zones waarbinnen voorkooprechten kunnen uitgeoefend worden (nu al hier ter beschikking); 
  • Gepersonaliseerde verschilbestanden: beschikbaar tijdens de sperperiode. Eén bestand met percelen die behouden zullen worden in de nieuwe kadastrale toestand. Eén bestand met percelen die zullen verdwijnen in de nieuwe kadastrale toestand. 
  • XML conversie- en validatietoepassing: XML conversie- en validatietoepassing. 

  De sperperiode

  De sperperiode is een periode van twee maanden waarbinnen de begunstigde of zijn leverancier zijn RVV-records kan aanpassen naar de nieuwe kadastrale toestand. 

  Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van het Kadastraal percelenplan Vlaanderen. Bijgevolg moeten ook alle RVV-records aangepast worden aan deze nieuwe kadastrale toestand. Na de release van CadGIS bij Informatie Vlaanderen, gaat er een twee maand durende sperperiode in, waarbinnen de begunstigde of zijn leverancier de kans krijgt om zijn RVV-records aan te passen aan de nieuwe kadastrale toestand. De data van de sperperiode kunnen jaarlijks wijzigen. We zullen ze telkens aan alle begunstigden en leveranciers communiceren, onder meer via Informatie Vlaanderen-Nieuws, de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van Informatie Vlaanderen. Hier kan je je abonneren.

  Aan het begin van de sperperiode

  Aan het begin van de sperperiode kunnen alle RVV-leveranciers gepersonaliseerde verschilbestanden afladen in de RVV-webtoepassing : per soorttype een bestand met RVV-records die zullen behouden blijven in de nieuwe kadastrale toestand en een bestand met RVV-records die zullen verdwijnen in de nieuwe kadastrale toestand. Het is de bedoeling dat je aan de hand van het bestand met ‘te verwijderen’ RVV-records nagaat welke percelen gewijzigd werden in de nieuwe kadastrale toestand. Vervolgens zoek je de nieuwe percelen op in de nieuwe kadastrale perceelsplannen en je past opnieuw de =50%-regel toe. Deze nieuwe RVV-records kan je toevoegen aan het gepersonaliseerde verschilbestand met te behouden RVV-records. Zo krijg je opnieuw een integraal bestand dat je tijdens de sperperiode alvast kan opladen voor de nieuwe kadastrale toestand.

  Tijdens de sperperiode

  Tijdens de sperperiode kan je zowel RVV-records aanleveren voor de huidige kadastrale toestand als voor de nieuwe kadastrale toestand. Voor de huidige kadastrale toestand kan je zowel je al opgeladen RVV-records integraal vervangen ofwel via verschilbestanden bijwerken. Voor de nieuwe kadastrale toestand kan je enkel RVV-records aanleveren via ‘integraal vervangen’. Het raadplegen van de RVV-records is enkel mogelijk voor de huidige kadastrale toestand. Het raadplegen van de RVV-records, geleverd voor de volgende kadastrale toestand, zal je pas kunnen na de sperperiode. Je kan wel in de statuspagina opvolgen of de levering voor de volgende kadastrale toestand succesvol ontvangen en verwerkt werd.

  Aan het einde van de sperperiode

  Aan het einde van de sperperiode gaat de technische rekentijd in. De gepersonaliseerde verschilbestanden worden opnieuw berekend en alle bestanden met ‘te behouden’ RVV-records worden door Informatie Vlaanderen automatisch opgeladen voor alle RVV-leveranciers, die tijdens de sperperiode geen RVV-records hebben aangeleverd voor de nieuwe kadastrale toestand. Alle RVV-records, gekoppeld aan percelen die gewijzigd werden in de nieuwe kadastrale toestand, worden gedeactiveerd en zullen dus niet meer geldig zijn na de sperperiode. Belangrijk is dat je tijdens de technische rekentijd geen RVV-records kan opladen in het RVV-themabestand. De data van de technische rekentijd zullen we aan alle RVV-leveranciers tijdig communiceren, onder andere via Informatie Vlaanderen-Nieuws, de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van het Informatie Vlaanderen. Hier kan je je abonneren.