chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij Deel VI. De administratieve loopbaan

    APKB[32]
    Onderscheid naar aard van het tewerkstellingsverband
  TITEL 1. Algemene bepalingen
  TITEL 2. Hiërarchische indeling der graden
  TITEL 3. Anciënniteit
  TITEL 4. Mobiliteit
   Hoofdstuk 1. Herplaatsing
   Hoofdstuk 2. Horizontale mobiliteit
   Hoofdstuk 2bis. Externe[13] mobiliteit
   Hoofdstuk 3. Standplaatsbepaling
  TITEL 5. De bevordering
   Hoofdstuk 1. Definitie en algemene bepalingen
   Hoofdstuk 2. Bevordering binnen het niveau
   Hoofdstuk 3. Bevordering door overgang naar een ander niveau
   Hoofdstuk 4. opgeheven[32]
  TITEL 6. Graadverandering en functiewijziging
   Hoofdstuk 1. Specifieke graadveranderingen binnen het zeewezen[14]
   Hoofdstuk 2. Specifieke functiewijzigingen binnen het zeewezen[14]
   Hoofdstuk 3. opgeheven[32]
   Hoofdstuk 3bis. opgeheven[9]
   Hoofdstuk 4. Vrijwillige terugzetting in graad
  TITEL 7. De IT-mandaten en de tijdelijke aanstellingen
   Hoofdstuk 1. De IT-mandaten
   Hoofdstuk 2. De projectleiders[9]
   Hoofdstuk 3.

  De waarneming van een hoger ambt

   Hoofdstuk 4. De preventiefuncties
   Hoofdstuk 5. opgeheven[9]
   Hoofdstuk 6. De huisbewaarders
  TITEL 8. De functionele loopbaan van de ambtenaar
   Hoofdstuk 1. Definitie en toepassingsgebied
   Hoofdstuk 2. De diverse functionele loopbanen
  TITEL 9. Bijzondere bepalingen
   Hoofdstuk 1. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling van de rechtspositie van het scheepspersoneel
   Hoofdstuk 2. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling van de rechtspositie van de personeelsleden van de regionale luchthavens
   Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling van de rechtspositie van het buitenlandpersoneel
   Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht[32]
  TITEL 10. Overgangsbepalingen

  naar boven