chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij Deel VII. De verloning

  APKB[32]
  TITEL 1. Het salaris
  Hoofdstuk 1. De bepaling van het salaris tegen 100%
  Hoofdstuk 2. De verrekening van onbezoldigde afwezigheden
  Hoofdstuk 3. De betaling van het maandsalaris
  Voorbeelden - toelichting verloning (vorming 22/10/2007)
  TITEL 2. De toelagen
  Hoofdstuk 1. Gemeenschappelijke bepalingen
  Hoofdstuk 2. Algemene toelagen
  Hoofdstuk 3. Toelagen voor specifieke personeelscategorieën
  Hoofdstuk 4. Cumulatiebepalingen
  TITEL 3. De vergoedingen
  Hoofdstuk 1. Gemeenschappelijke bepalingen
  Hoofdstuk 2. Reis- en hotelkosten en maaltijd- en hotelvergoeding voor dienstreizen
  Hoofdstuk 3. Buitenlandse dienstreis
  Hoofdstuk 4. De expatriatievergoeding
  Hoofdstuk 5. Maaltijdvergoeding op dienst- en veerboten
  Hoofdstuk 6. De forfaitaire reis- en maaltijdvergoeding voor het loodsenpersoneel
  Hoofdstuk 7. Vergoeding voor het werken in Vlissingen
  Hoofdstuk 8. Vergoedingen en toelagen voor het personeel in het buitenland
  Hoofdstuk 9. Vergoeding voor personeelsleden, tewerkgesteld in Vlissingen en Amsterdam
  TITEL 4. De sociale voordelen
  Hoofdstuk 1. De vergoeding voor begrafeniskosten
  Hoofdstuk 2. Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  Hoofdstuk 3. Tegemoetkoming naar een moeilijk bereibare werkplaats
  Hoofdstuk 4. Toekenning van een fietsvergoeding
  Hoofdstuk 5. Woon-werkverkeer in het buitenland
  Hoofdstuk 6. Woon-werkverkeer voor personen met een handicap
  Hoofdstuk 7. Tegemoetkoming stoffelijke schade
  Hoofdstuk 8. Hospitalisatieverzekering
  Hoofdstuk 9. Rechtsbijstand
  Hoofdstuk 10. Aanvulling uitkering voor een contractueel personeelslid bij de geboorte van een kind[37]
  Hoofdstuk 11. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken[27]
  Hoofdstuk 12. Maaltijdcheques
  Hoofdstuk 13. Privégebruik van een dienstwagen[9]
  Hoofdstuk 14. Kinderbijslag[12]
  Hoofdstuk 15. Aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden[43]
  TITEL 5. Overgangs- en slotbepalingen
  Hoofdstuk 1. Overgangsbepalingen van toepassing vóór 1 januari 2015[30]
  Hoofdstuk 2. Overgangsbepalingen voor de personeelsleden die vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 in het kader van een staatshervorming van de federale overheid zijn overgeheveld[30][47]
  Hoofdstuk 3. Overgangsbepalingen voor bepaalde personeelsleden die vanaf 1 januari 2016 in het kader van de fusie van het Agentschap Ondernemen enhet Agntschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) worden overgedragen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen[31]
  Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen voro de in het kader van de herstructureringen binnen de diensten van de Vlaamse overheid overgedragen personeelsleden[32]
  Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen voor de personeelsleden die vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld zijn[36]
  Hoofdstuk 6. Overgangsbepaling naar aanleiding van de invoering van een aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden.[43]
  Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen voor de personeelsleden die vanaf 1 januari 2019 in het kader van een staatshervorming van de federale overheid zijn overgeheveld[47]
  Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen voor de personeelsleden waarvoor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de bevoegde deelentiteit is

  naar boven