chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gebruiksrecht en privacyverklaring geografische webdiensten

  Gebruiksrecht

  De service kan door iedereen gebruikt worden. De aanbieder van de service geeft geen garanties t.a.v. de werking van de service, noch t.a.v. de juistheid van de aangeboden informatie. Door het gebruik van de service verbindt elke gebruiker of raadpleger er zich toe om zich te houden aan de toegangs- en gebruiksbepalingen van de in de service aangeboden gegevens. Gelieve de toegangs- en gebruiksbepalingen te raadplegen in de metadata van alle datasets die in de service worden aangeboden. Bij het gebruik van de service verwerkt de aanbieder van de service het IP-adres van de raadpleger. Onderstaande informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder moet altijd voorafgaandelijk door de aanbieder gecommuniceerd worden aan de raadpleger.

  Privacyverklaring

  De geografische webdiensten zijn diensten die ontwikkeld zijn en beheerd worden door het agentschap Informatie Vlaanderen van de Vlaamse overheid als verwerkingsverantwoordelijke.

  Bij het gebruik van de geografische webdiensten houdt Informatie Vlaanderen o.a. het IP-adres (*) van de machine/server vanwaar de vraag gesteld wordt bij, dit ter beveiliging zodat verdacht of invasief gebruik kan opgespoord worden. Deze verwerking kadert in de taak van algemeen belang van Informatie Vlaanderen om voornoemde geografische webdiensten te beheren. De verzamelde IP-adressen worden gedurende een termijn van maximaal 90 dagen bijgehouden en zijn enkel toegankelijk voor de beheerders van de geografische webdiensten van Informatie Vlaanderen.

  De gebruiker van de geografische webdiensten kan Informatie Vlaanderen verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking. De gebruiker heeft alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken, in welk geval geen toegang zal kunnen worden gegeven tot de geografische webdiensten. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via onderstaande contactgegevens, waarbij de aanvraag steeds gepaard moet gaan met een bewijs van identiteit en een bewijs dat het desbetreffende IP-adres betrekking heeft op de gebruiker.

  Indien de gebruiker het niet eens is met de wijze waarop Informatie Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt of hierover vragen heeft, kan deze steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Informatie Vlaanderen via privacy@digitaal.vlaanderen.be of klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Algemene (contact)informatie verwerkingsverantwoordelijke

  Agentschap: agentschap Informatie Vlaanderen

  Adres: Havenlaan 88 (bus 30), 1000 Brussel

  Ondernemingsnummer: 0316.380.841

  Vestigingseenheid: 2.256.180.804

  Telefoonnummer: 09 276 15 00

  E-mail: digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

  Functionaris voor gegevensbescherming: privacy@digitaal.vlaanderen.be

  (*): Volgende gegevens worden bijgehouden door Informatie Vlaanderen bij het gebruik van de geografische webdiensten:

  • date
  • time
  • s-sitename
  • cs-method
  • cs-uri-stem
  • cs-uri-query
  • s-port
  • c-ip
  • cs(User-Agent)
  • cs(Referer)
  • cs-host
  • sc-status
  • sc-substatus
  • sc-win32-status
  • sc-bytes
  • cs-bytes
  • time-taken

  Meer informatie over deze gegevens staat op de ‘W3C Logging’-webpagina van Microsoft.