chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Metadata

  Metadata Vlaanderen is de centrale voorziening voor het beschrijven en het ontsluiten van geografische gegevens in Vlaanderen. Het merendeel van de metadata wordt echter decentraal ingezameld. Verschillende GDI-Vlaanderen partners of Open data beheerders hebben ten behoeve van hun eigen databeheer metadataknooppunten opgezet. Via de zoekdiensten of feeds van deze knooppunten stromen de metadata door naar Geopunt, en wanneer die gegevens ook ‘Vlaamse Open data zijn’ naar het Vlaams Open Data Portaal.

  Als hoofdknooppunt in het GDI-Vlaanderen netwerk, oogst Geopunt dagelijks de beschikbare metadata via de zoekdiensten van de beschikbare metadataknooppunten. Op die manier garanderen we een actueel en volledig aanbod van de in Vlaanderen beschikbare geografische gegevens en diensten, dat eveneens ontsloten wordt naar het Europees metadataknooppunt en het INSPIRE Geoportal. 

  De Open tegenhanger is het Vlaamse Open data Portaal, die wekelijks alle Vlaamse Open data uit het hoofdknooppunt, Metadata Vlaanderen, oogst. Ook hier is er een ontsluiting naar het nationale en Europese Open data portaal.  Meer informatie over metadata.

  Metadata aanmaken en beheren

  Welk metadatacenter moet je als gebruiker kiezen?

  • Wie zijn metadata niet zelf kan aanmaken, kan bij Informatie Vlaanderen terecht. Wij bieden een toepassing aan voor metadata via de opensource-code GeoNetwork, dat aangepast werd volgens de noden van de GDI-Vlaanderen- en VDI-gemeenschap. Ook maakte Informatie Vlaanderen de toepassing gebruiksvriendelijk. 
   Het  Metadatacenter is er voor alle producten (data en/of services) die via Informatie Vlaanderen passeren of er worden aangemaakt.
  • Sommige organisaties en beleidsdomeinen hebben een eigen protocol rond metadata. Ze maken zelf metadata aan en bieden ze aan via een eigen systeem (bijvoorbeeld DOV, DMOW, MercatorNet). Hun metadata komen uiteindelijk ook in Metadata Vlaanderen terecht. Alle metadatacenters sluiten namelijk op Metadata Vlaanderen hun zoekdienst of feed aan, ook het metadatacenter (van Informatie Vlaanderen).
  • Je hebt de organisaties die zelf instaan voor de aanmaak en verspreiding van hun producten, maar geen eigen metadatasysteem hebben. Wie in dat geval is, kan in het Metadata Vlaanderen rechtstreeks metadata aanmaken en beheren. Ook de Vlaamse Open data die niet van geografische oorsprong is, wordt hierin gedocumenteerd.
  • Tot slot kan je als organisatie die de aanmaak en verspreiding van de eigen producten regelt, ook een eigen metadatasysteem opzetten, op basis van de door Informatie Vlaanderen vrijgegeven opensource-code van Metadata Vlaanderen. Het is een software-oplossing die via de open source gemeenschap ten goede kan komen aan databeheerders die op zoek zijn naar een omgeving om metadata te beheren en te publiceren. Er werd geopteerd om het gratis beschikbare “GeoNetwork”-pakket verder uit te bouwen tot een volwaardige INSPIRE-, GDI-Vlaanderen-en VDI-conforme metadata-omgeving. De software is gratis en publiek beschikbaar. Naast een grafische gebruikersinterface voor het beheer van metadata biedt het ook de nodige services voor het ontsluiten van metadata als een zoekdienst binnen het GDI-Vlaanderen en VDI- metadata-netwerk. Je vindt hieronder meer informatie over de WAR-file.

  WAR-file Metadata Vlaanderen installeren?

  Vraag de WAR-file aan via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.

  Metadata publiceren, harvesten of bevragen

  Meer informatie over de zoekdiensten zelf vind je hier.

  Informatie Vlaanderen heeft 2 CSW's in beheer:

  • Metadatacenter Catalogue Service for the Web
   De zoekdienst ontsluit en bevraagt het metadatacenter (van Informatie Vlaanderen). Dit laatste is er voor alle producten (data en/of services) die via Informatie Vlaanderen passeren of er worden aangemaakt.
  • Metadata Vlaanderen Catalogue Service for the Web
   Metadata Vlaanderen is er voor alle producten (data en/of services) die niet via Informatie Vlaanderen passeren. Het zij rechtstreeks via dit metadatacenter zelf, ofwel via een ander metadatacenter. Ook de Vlaamse Open data die niet van geografische oorsprong is, wordt hierin gedocumenteerd.
  • Metadata in Vlaanderen - Meer uitleg over de organisatie in Vlaanderen van alle bestaande zoekdiensten en metadataknooppunten