Overdrachtdiensten

Via deze diensten kan je de data niet alleen bekijken. Je kan ze ook geheel of gedeeltelijk downloaden, weergeven, en verder gebruiken.

voorbeeld van een WFS

WFS

Wat is een WFS?

Een Web Feature Service (WFS) is een interface voor het opvragen en aanleveren van geografische vectoriële data. De communicatie en het aanleveren van de gegevens gebeurt door middel van XML. De gegevens worden aangeleverd onder de vorm van een voor geografische gegevens specifiek schema, beter bekend als GML (Geography Markup Language).

De WFS-standaard (ISO19142) wordt ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC) en de International Organization for Standardization (ISO). De WFS-diensten aangeboden door Informatie Vlaanderen ondersteunen versie 1.1.0 van deze standaard.

De WFS-standaard definieert drie operaties:

  1. GetCapabilities: operatie die alle metadata inherent aan deze service weergeeft;
  2. DescribeFeatureType: geeft een beschrijving van de structuur van de gegevens;
  3. GetFeature: levert de gegevens.

In tegenstelling tot WMS-services zijn er slechts een beperkt aantal toepassingen die gebruik kunnen maken van deze services. Ook aan serverkant is het implementeren van de standaard minder gangbaar. Een WFS richt zich vooral op het bevragen van de gegevens terwijl een WMS eerder bedoeld is voor het bekijken van de gegevens.

De WFS’en van Informatie Vlaanderen worden aangeboden in volgende Coördinaat Referentie Systemen (CRS):

De data uit de WFS’en kunnen in verschillende formaten gedownload worden. 

Het gebruik van de services, ontsloten door Informatie Vlaanderen, is kosteloos en het gebruiksrecht voor de services vind je hier.

Beschikbare WFS'en

Hier vind je de meest up-to-date lijst met de WFS’en door Informatie Vlaanderen opgezet en onderhouden. Op de WFS'en zit een beperking van 10.000 objecten per call.