chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raadpleegdiensten

  Een raadpleegdienst publiceert kaarten via het internet. Kaarten zijn visuele voorstellingen van hun geografische informatie en mogen niet verward worden met de geografische data zelf. 

  We onderscheiden twee soorten raadpleegdiensten:

  • diensten die on-the-fly beelden renderen op basis van de gewenste configuratie (lagen, projectie, grootte, begrenzing, opmaak, ...). Dergelijke diensten zijn cpu-intensief en zijn minder geschikt voor gebruik in toepassingen waar snelle responstijden van belang zijn.
  • diensten die vooraf gerenderde beelden (zogenaamde tegels) aanbieden. De grootte van de beelden, het beeldformaat, de verschillende schaalniveaus, de gebruikte projectie, de aangeboden lagen en de opmaak liggen vast. De tegels worden heel snel aangeboden en worden ook aan clientzijde gecached waardoor dergelijke diensten heel geschikt zijn voor toepassingen met snelle responstijden.

  Informatie Vlaanderen ondersteunt twee protocollen:

  • Web Map Service (WMS): on-the-fly rendering en attribuutinformatie;
  • Web Map Tile Service (WMTS): vooraf gerenderde tegels.

  grafische uitleg over WMS en WMTS 

  WMS

  Wat is een WMS?

  Web Map Services genereren op dynamische wijze beelden uit diverse datasets in jouw website, webtoepassing of desktoptoepassing. De WMS-diensten voldoen aan de WMS-standaard (ISO19128), ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC) en overgenomen door de International Organization for Standardization (ISO).

  De WMS-diensten aangeboden door Informatie Vlaanderen ondersteunen verschillende versies van deze standaard (1.1.1, 1.3.0). Daarenboven zijn de versies 1.3.0 van deze services ook conform de INSPIRE-richtlijn voor raadpleegdiensten (Netwerk Services).

  Deze WMS-standaard definieert drie operaties:

  1. GetCapabilities: operatie die een XML-bestand met alle metadata inherent aan deze service weergeeft; 
  2. GetMap: operatie die de kaart, de cartografische voorstelling van de achterliggende geografische data, weergeeft zoals gevraagd, rekening houdend met de al dan niet opgegeven parameters; 
  3. GetFeatureInfo: operatie die extra attribuutinformatie over specifieke objecten op de kaart ter beschikking stelt voor een aangegeven locatie. 


  De drie bovenvermelde operaties kunnen opgestart worden vanuit een webbrowser via Uniform Resource Locators (URL's). 
  WMS-diensten kunnen via verschillende GIS-viewers aangesproken en voorgesteld worden.

  Wat is een INSPIRE-raadpleegdienst?

  De Europese richtlijn INSPIRE legt voor INSPIRE-gegevens specifieke regels op aan de raadpleegdiensten die deze data ontsluiten. Informatie Vlaanderen biedt INSPIRE- en GDI-Vlaanderen-compatibele raadpleegdiensten. Kenmerkend voor deze webdiensten is dat:

  • enkel voor WMS van toepassing
  • vanaf versie WMS 1.3.0
  • publiek en gratis aangeboden met respect voor de gebruiksvoorwaarden van de gegevens
  • naast de gebruikelijke visualisatie volgens de legende van het product wordt ook de INSPIRE voorgeschreven visualisatie aangeboden via een extra SLD

  Deze diensten presenteren gegevens die vallen onder de thema’s van de diverse annexen van de INSPIRE-richtlijn en zijn zo gegroepeerd. 

  Beschikbare WMS'en

  Hier kan je de meest up-to-date lijst vinden van de WMS’en door Informatie Vlaanderen opgezet en onderhouden.

  lijst van de WMS’en door Informatie Vlaanderen opgezet en onderhouden

  WMTS

  Wat is een WMTS?

  Een Web Map Tile Service (WMTS) is een OGC-standaard voor tegeldiensten. 

  Beschikbare WMTS

  Hier vind je de meest up-to-date WMTS door Informatie Vlaanderen opgezet en onderhouden:

  Gebruikersforum

  Jouw meningen en ideeën worden gewaardeerd, zo ontwerpen en bouwen we samen nóg betere toepassingen. Laat dus van je horen.

  Op het gebruikersforum Feedback Informatie Vlaanderen gaat Informatie Vlaanderen de dialoog aan met klanten en stakeholders. Zo willen we klanten interactief betrekken bij het aanbod en het gebruik van de geografische webdiensten.