Zoekdiensten

CSW

Wat is een CSW?

Zoekdiensten zijn de services waarmee je beschrijvende metagegevens van (geografische) gegevensbronnen en diensten kunt gaan publiceren. Via een zoekdienst kunnen diezelfde gegevensbronnen en diensten op een efficiënte manier gevonden worden.

De CSW’s volgen de OGC-standaard “OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification, versie 2.0.2”. Dit is een implementatiespecificatie die de manier standaardiseert waarop (web)toepassingen metadata over geografische gegevensbronnen en diensten kunnen ontdekken, raadplegen en ondervragen.

Een zoekdienst werkt pas efficiënt als alle gegevensbronnen en diensten eenduidig beschreven zijn. Dit gebeurt via metadata.

Op onze website krijg je meer informatie over de manier waarop Vlaanderen alle bestaande zoekdiensten en metadataknooppunten organiseert.

Beschikbare CSW's

Informatie Vlaanderen heeft 2 CSW’s in beheer:

  • De AGIV-zoekdienst: https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw? 
    De AGIV-zoekdienst ontsluit en bevraagt het metadatacenter. Dit laatste is er voor alle producten (data en/of services) die via Informatie Vlaanderen passeren. Informatie Vlaanderen biedt kwaliteitsgaranties en een goeie en gratis dienstverlening.
  • De Geopunt-zoekdienst: https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw? 
    Het Geopunt-metadatacenter is er voor alle producten (data en/of services) die niet via Informatie Vlaanderen passeren. Het zij rechtstreeks via dit metadatacenter zelf, ofwel via een ander metadatacenter.

Als ontwikkelaar kan je voor meer informatie ook terecht bij de API van metadata.