chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Selectielijsten

  Vlaamse overheid

  Naast selectielijsten, die handelen over die informatie die voortvloeit uit management- of ondersteunende processen, bestaan er voor de Vlaamse overheid ook informatiebeheersplannen. Deze zijn specifiek per entiteit en behandelen voornamelijk de kernprocessen. 

  Selectielijst voor strategische adviesraden

  Deze selectielijst is bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 27 januari 2017 en geldig sinds 1 april 2017. 

  Download hier de selectielijst voor Strategische adviesraden (Excel-versie) Download hier de selectielijst voor Strategische adviesraden (PDF-versie)  

  Selectielijst voor het thema integriteit

  Deze selectielijst is bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 27 januari 2017 en geldig sinds 1 april 2017. 

  Download hier de selectielijst voor het thema integriteit (Excel-versie) Download hier de selectielijst voor het thema integriteit (PDF-versie)  

  Selectielijst voor het thema archief- en informatiebeheer

  Download hier de selectielijst voor het thema archief- en informatiebeheer (Excel-versie)

  Selectielijst voor het thema begroting

  Download hier de selectielijst voor het thema begroting (Excel-versie)

  Selectielijst voor het thema klachtenbeheer

  Download hier de selectielijst voor het thema klachtenbeheer (Excel-versie)

  Selectielijst voor het thema managementoverleg

  Download hier de selectielijst voor het thema managementoverleg (Excel-versie)

  Selectielijst voor het thema openbaarheid

  Download hier de selectielijst voor het thema openbaarheid (Excel-versie)

  Selectielijst voor het thema organiek dossier

  Download hier de selectielijst voor het thema organiek dossier (Excel-versie)

  Selectielijst voor het thema welzijn

  Download hier de selectielijst voor het thema welzijn (Excel-versie)

  OCMW's

  Download hier de selectielijst voor OCMW's

  Download hier de inleiding voor de selectielijst voor OCMW's

  De selectielijst voor OCMW's werd opgesteld door de subwerkgroep selectie OCMW's van de VVBAD en op 8 oktober 2015 goedgekeurd door het Algemeen Rijksarchief.

  De vorderingen van de subwerkgroep voor de lijsten die nog in voorbereiding zijn, kan u nalezen op de webpagina over de werking van de subwerkgroep. Ook de procedure om een aanvulling of een suggestie tot verbetering te melden vindt u op de website van de subwerpgroep

  De procedure die gevolgd moet worden, vooraleer effectief tot vernietiging kan overgegaan worden, vindt u op onze pagina met de verschillende scenario's voor gewettigde vernietiging.

  Polders & wateringen

  Download hier de selectielijst voor polders en wateringen

  In januari 2008 werd binnen de schoot van de werkgroep Lokaal Overheidsarchief (LOA) van de VVBAD een subwerkgroep selectie Polders & Wateringen opgericht die zich specifiek zou inlaten met het opmaken van een selectielijst voor Polders en Wateringen. In juli 2008 werd het eerste resultaat voorgelegd aan het Algemeen Rijksarchief.

  In mei 2009 formuleerde het Algemeen Rijksarchief een aantal opmerkingen bij de lijst. De herwerkte versie werd op 14 juli 2009 overgemaakt aan de Algemeen Rijksarchivaris waarna de goedkeuring volgde op 16 juli 2009. Een herwerkte lijst werd goedgekeurd op 9 juni 2010.

  De procedure die gevolgd moet worden, vooraleer effectief tot vernietiging kan overgegaan worden vindt u op onze pagina met de verschillende scenario's voor gewettigde vernietiging.

  Kerkfabrieken

  Download hier de selectielijst voor polders en wateringen

  De selectielijst kerkfabrieken en eredienst werd opgesteld door het Algemeen Rijksarchief.