chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verwerven

  Hoe verloopt de overdracht van intern of extern archief? Welke mogelijkheden voor de externe bewaargeving voldoen aan de verschillende wet- en regelgevingen? Wat legt de wetgeving juist op voor de bewaargever of de bewaarnemer? We zetten dit voor u even op een rijtje.

  Beslissingsboom

  Begin

  Dit is een interne bewaargeving

  De volgende voorwaarden worden voldaan:

  • het is een interne actie
  • er wordt geen afstand van het archief gedaan
  • de bewaargeving gaat gepaard met een overdrachtslijst
  • er is de mogelijkheid tot interne bruikleen
  • een bewaargeving gebeurt enkel voor/door de eigen organisatie

  Meer info over de inhoud?

  Direct aan de slag met het sjabloon!

  Hiermee wordt bedoeld dat de documenten voor eens en altijd worden overgedragen en niet meer zullen terugkeren naar de overdrager.

  Er wordt gekozen voor een handgift

  Opgelet: de handgift kan enkel worden opgemaakt voor private instellingen! Overheidsinstellingen kunnen geen definitieve afstand doen van hun wettelijke verplichting tot de archiefzorg en archiefbeheer.

  Een handgift voldoet aan de volgende criteria:

  • het gaat over de aanvaarding van documenten van een externe organisatie
  • het is een alternatief voor de klassieke schenking - hierdoor wordt de procedure in tijd, in belasting van de personeelsleden en in budget verlicht
  • er wordt definitief afstand gedaan van het archief
  • de handgift gaat gepaard met een overeenkomst

  Meer weten over de inhoud van een handgift?

  Direct aan de slag met een sjabloon!

  Overheidsinstellingen zijn onderhevig aan de wetgeving op overheidsopdrachten.

  Dan kiest u voor de externe bewaargeving

  De externe bewaargeving voldoet aan de volgende criteria:

  • de bewaargeving gebeurt door een externe partner
  • de bewaargeving geldt als alternatief voor de handgift
  • wordt ingezet bij 'tijdelijke' afstand van het archief
  • gaat altijd gepaard met een overeenkomst
  • een bewaargeving is mogelijk voor een private organisatie en een overheidsinstelling

  Meer weten over de inhoud van een externe bewaargeving?

  Direct aan de slag met een sjabloon!

  Dan kiest u voor een externe bewaargeving

  De externe bewaargeving voldoet aan de volgende criteria:

  • de bewaargeving gebeurt door een externe organisatie
  • het wordt gebruikt bij 'tijdelijke' afstand van het archief
  • gaat steeds gepaard met een overeenkomst
  • voor de aanvaarding van overheidsarchief wordt afstand gedaan van de verplichte vergoeding
  • de overeenkomst kan voor beperkte of onbeperkte duur worden afgesloten

  Meer weten over de inhoud van een bewaargeving?

  Direct aan de slag met een sjabloon!

  Dan kiest u voor een externe bewaargeving

  De externe bewaargeving voldoet aan de volgende criteria:

  • de bewaargeving gebeurt door een externe organisatie
  • het wordt gebruikt bij 'tijdelijke' afstand van het archief
  • gaat steeds gepaard met een overeenkomst
  • er wordt een gunningsprocedure volgens de wetgeving op overheidsopdrachten gevolgd

  Meer weten over de inhoud van een bewaargeving?

  Meer weten over overheidsopdrachten?

  Direct aan de slag met een sjabloon!

  Het Facilitair Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de disclaimer of kun je opvragen via het e-mailadres dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Het Facilitair Bedrijf via het mailadres dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.