chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voorbeelden van informatiebeheersplannen

  Op deze pagina vind je alle informatiebeheersplannen die momenteel geldig zijn voor de Vlaamse overheid. Afhankelijk van de datum zijn deze informatiebeheersplannen goedgekeurd door:

  De informatiebeheerplannen zijn gegroepeerd per beleidsdomein. 

  De informatiebeheersplannen die goedgekeurd zijn door de selectiecommissie Vlaamse overheid zijn opgemaakt in het huidige (verplichte) sjabloon voor informatiebeheersplannen. Deze informatiebeheersplannen voldoen ook aan de kwaliteitseisen die door de selectiecommissie gesteld worden op het vlak van omschrijvingen, bewaartermijnen, bestemmingen en bijhorende verantwoordingen.

  Er wordt momenteel een migratie voorbereid om de gevalideerde informatiebeheersplannen naar het serieregister over te zetten. De reeds gemigreerde selectieregels kan je terugvinden op de webpagina 'Selectielijsten'.

  Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

  Departement Cultuur, Jeugd en Media (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 27 februari 2020)

  Topstukkenfonds (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 27 februari 2020)

  Fonds Culturele Infrastructuur (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 27 februari 2020)

  Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 27 februari 2020)

  Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

  Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (goedkeuring Selectiecommissie Vlaamse overheid: 14 februari 2019)

  Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (goedkeuring Selectiecommissie Vlaamse overheid: 20 december 2019)

  Beleidsdomein Financiën en Begroting

  Departement Financiën en Begroting (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 16 september 2019)

  Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ)

  • Het Facilitair Bedrijf (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 14 februari 2019)

  • Dienst van de Bestuursrechtscolleges (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 16 september 2019)

  • Vlaams Brusselfonds (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 24 oktober 2019)

  Beleidsdomein Landbouw en Visserij

  Departement Landbouw en Visserij (goedkeuring door selectiecommissie Vlaamse overheid: 14 april 2020)

  Beleidsdomein Omgeving

  Agentschap Onroerend Erfgoed (goedkeuring Selectiecommissie Vlaamse overheid: 29 juni 2017)

  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (goedkeuring Selectiecommissie Vlaamse overheid: 14 februari 2020)

  Agentschap voor Natuur en Bos (goedkeuring Selectiecommissie Vlaamse overheid: 26 maart 2020)

  Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)

  V7_0_SC.XLSX