chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aan welke toegankelijkheidscriteria moet je website voldoen?

  Heden en toekomst

  Websites van de Vlaamse overheid moeten ernaar streven om zo toegankelijk mogelijk zijn. De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn hierbij een goede leidraad om je op te baseren. Deze criteria zijn vastgelegd om websites en inhoud op websites toegankelijker te maken. Als je website toegankelijk is volgens niveau AA van de WCAG-normen, ben je voor het grootste deel van de gebruikers toegankelijk.

  In 2017 zal Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/2Bis aangepast worden aan de bovenstaande normen. Momenteel bepaalt deze immers nog dat Vlaamse overheidswebsites toegankelijk moeten zijn volgens de AnySurfer-normen. Om het iets algemener te beschrijven, moeten alle websites volgens deze omzendbrief voldoen aan niveau A van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dit zijn de internationale normen waarop AnySurfer zich heeft gebaseerd.

   (Tip: open de links in Internet Explorer!)

  Europese richtlijn

  Op 22 december 2016 is de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites van kracht gegaan. In 2016 zijn er verschillende mijlpalen geweest: een politiek akkoord (3 mei 2016), goedkeuring door het Europees Parlement (26 oktober 2016) en de publicatie in het Publicatieblad van de EU (2 december 2016). Eind december ging de richtlijn dan uiteindelijk van kracht.

  Alle lidstaten krijgen 21 maanden om de richtlijn om te zetten; te tellen vanaf de datum waarop de richtlijn van kracht is gegaan. Dit betekent concreet dat de richtlijn omgezet moet zijn op 23 september 2018. Voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid met één of meerdere websites houdt dit in dat hun websites toegankelijk moeten zijn tegen 22 september 2020 (45 maanden na inwerkingtreding van de EU-Richtlijn). Voor nieuwe websites, websites die met andere woorden binnen de periode van 21 maanden na inwerkingtreding van de EU-Richtlijn gepubliceerd werden, is dit 33 maanden. Deze sites moeten tegen 22 september 2019 toegankelijk zijn. Voor mobiele applicaties geldt een termijn van 54 maanden na de inwerkingtreding van de EU-Richtlijn, zijnde 22 juli 2021.

  Dit duurt nog even, maar het is noodzakelijk om nu al eerste stappen te zetten om deze deadlines te halen.

  Bereik van de richtlijn

  De richtlijn over webtoegankelijkheid voor overheidsinstanties stelt toegankelijkheidseisen aan websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. De Vlaamse overheid valt ook binnen dit bereik.

  Voor de Vlaamse overheid geldt in de regel dat alle websites en mobiele applicaties toegankelijk moeten zijn volgens de bovenvermelde criteria. Er zijn wel enkele uitzonderingen qua bereik of termijn, bijvoorbeeld specifieke bepalingen voor audiovisuele media en voor het intra- en extranet. De richtlijn laat elke lidstaat echter toe om verder te gaan dan de minimum vereisten. Welke richting er zal worden uitgegaan, zal in 2017 duidelijker worden. Zodra dit het geval is, verschijnt dat hier.

  Mocht je vragen hebben over de richtlijn, kan je terecht bij Ann-Sophie Baeken - ann-sophie.baeken@kb.vlaanderen.be en Marian Vandenbossche - marian.vandenbossche@kb.vlaanderen.be

  Fiches, fiches en nog eens fiches

  Als ondersteuning voor webredacteurs hebben we een infofiche gemaakt. Hierin staan niet alleen de relevante criteria, maar ook hoe redacteurs aan deze criteria kunnen voldoen. Het wilt een handvat zijn bij het plaatsen van inhoud op webpagina’s. De fiche webtoegankelijkheid voor webredacteurs vind je hier .

  Een fiche over toegankelijke documenten werd gemaakt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Bekijk hier de fiche over toegankelijke documenten .

  In de toekomst zal er nog een technische fiche komen die zich richt op webontwikkelaars en een fiche over taaltoegankelijkheid.

  Vragen over de criteria?

  Mocht je nog meer ondersteuning wensen, kan je terecht bij opleidingen. Mocht je nog vragen hebben over de vereiste criteria of over de checklist, neem dan eens een kijkje op waar kan je terecht met vragen?.