chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aandachtsambtenaar armoedebestrijding

  Aandachtsambtenaren armoedebestrijding zorgen ervoor dat er rekening gehouden wordt met het effect van nieuw beleid op mensen in armoede.

  Voor wie?

  Iedere Vlaamse minister wijst binnen zijn beleidsdomein 1 of meer aandachtsambtenaren armoedebestrijding aan. Zij ondersteunen de beleidsmakers van de Vlaamse overheid met hun expertise.

  Wat is armoede?

  Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt mensen in armoede van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving.

  Tussen het leven van mensen in armoede en mensen zonder armoede-ervaring bestaat er dus een kloof, die zich manifesteert op verschillende vlakken: participatie, vaardigheden en kennis.

  Deze kloof kunnen mensen in armoede niet altijd op eigen kracht overbruggen. Deze definitie toont dat armoede een complex probleem is dat een aanpak in meerdere beleidsdomeinen vraagt.

  Spinnenwebmodel

  Spinnenwebmodel dat aantoont dat armoede erg complex is.

  Het spinnenwebmodel toont hoezeer armoede niet gewoon een optelsom is, maar een verwevenheid van uitsluitingen op verschillende terreinen van het leven die elkaar kunnen versterken.

  Het is een web waar je niet zomaar uit kunt ontsnappen en dat zowel een zichtbare als een minder zichtbare kant heeft.

  Mensen in armoede dragen een rugzak mee. Het is de ervaring van schaamte, stress, het gevoel gefaald te hebben, eenzaam zijn en zich onzeker en nutteloos voelen, maar ook van wantrouwen en angst.

  Takenpakket

  De aandachtsambtenaar armoedebestrijding heeft een uitgebreid takenpakket wegens de complexiteit van de armoedeproblematiek:

  • expertise delen en aanwenden voor beleidsvorming, onder andere als vast lid van enkele overlegstructuren, zoals het horizontaal en verticaal permanent armoedeoverleg. 
  • sensibiliseren van het beleid inzake armoedebestrijding
  • bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op armoedebestrijding en die mee uitdragen binnen het beleidsdomein. 

  Armoedetoets

  De armoedetoets is een proces waarbij de overheid met een aantal andere partijen – wetenschappers en ervaringsdeskundigen – in dialoog gaat over beleidsdossiers om na te gaan welke effecten die mogelijk hebben op mensen in armoede.

  Om de impact van de Vlaamse regelgeving op mensen in armoede goed te kunnen inschatten is de stem van mensen in armoede cruciaal. Vaak zitten beleidsmakers vol goede bedoelingen, maar de effecten zijn niet altijd geslaagd. Het is de taak van ervaringsdeskundigen om hen te tonen wat hun beslissingen in de realiteit betekenen.

  Bij nieuwe of wijzigende regelgeving moet in het kader van de armoedetoets ook nagegaan worden of eventuele rechten die door de regelgeving vastgesteld worden, automatisch toegekend kunnen worden. Deze armoedetoets moet afgerond zijn voordat het legistieke proces van nieuwe regelgeving wordt opgestart.

  Horizontaal permanent overleg

  In de regeerperiode 2014-2019 werden een aantal maatregelen genomen om de actieve betrokkenheid en deelname van de aandachtsambtenaren te verhogen.

  Zo werden enkele beleidsdomeinen aangespoord om een aandachtsambtenaar aan te stellen en te laten deelnemen aan de werkzaamheden van het horizontaal permanent armoedeoverleg (HPAO).

  In het HPAO komen de aandachtsambtenaren uit de verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse administratie samen met medewerkers van het Netwerk tegen Armoede en enkele bijkomende experts.

  • Vaste agendapunten zijn de opvolging en ervaringsuitwisseling over de armoedetoetsing binnen de verschillende domeinen van de Vlaamse overheid en de werkzaamheden van het Netwerk tegen Armoede.
  • Een andere belangrijke taak van het HPAOis de voorbereiding en opvolging van de uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding of VAPA. Zij houdt samen met de Vlaamse Regering de vinger aan de pols wat betreft alle lopende acties inzake armoedebestrijding die in de bijlage van het VAPA zijn opgenomen. 

  Ondersteuning aandachtsambtenaar armoede

  • Om nieuwe aandachtsambtenaren te ondersteunen in hun opdracht is er een welkomstpakket ontwikkeld. Met dit pakket worden aandachtsambtenaren binnen het reilen en zeilen van het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid wegwijs gemaakt.
  • Naast dit aanbod zijn er nog andere relevante documenten die digitaal raadpleegbaar zijn

  Meer info

  Als je meer wil weten over het armoedebestrijdingsbeleid binnen de Vlaamse overheid, dan kan je terecht op onderstaande locaties: