chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Actieplan mobiliteit

  Wat willen we bereiken?

  We vergroenen (elektrificatie ontdieseling) en verkleinen van het wagenpark.
  We kiezen voor het meest duurzame vervoersmiddel en rijden zuinig.
  We voorkomen verplaatsingen door ons anders te organiseren.

  Wat doet Het Facilitair Bedrijf?

  Het Facilitair Bedrijf ondersteunt entiteiten door haar dienstverlening verder uit te breiden en te verfijnen in functie van het klimaatprogramma. We breiden de laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid verder uit.

  - We voorzien een digitale methodiek voor het opmaken van een mobiliteitsprofielschets, die vooraf ingevuld wordt op basis van informatie die we verzamelen uit diverse gegevensbronnen.

  - We ondersteunen entiteiten bij de aankoop van zero emissievoertuigen en het buiten gebruik stellen van voertuigen. Bij de aankoop of leasing van een nieuwe wagen kan je een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit het Klimaatfonds.

  - We ondersteunen entiteiten die hun poolvoertuigen ter beschikking willen stellen via de gemeenschappelijke wagenpool van Het Facilitair Bedrijf.

  Het aanbod van alternatieve vervoersmiddelen wordt verder uitgebreid met: Blue Bike abonnementen, Cambio kaarten in elk VAC, een uitleendienst van steps. Heb je nood aan een nog uitgebreider aanbod? Contacteer dan Facilipunt via www.facilipunt.be of op 02 553 20 00.

  - We investeren in een nieuwe wagenparkbeheertool. Heb je een vraag hieromtrent? Contacteer dan Facilipunt via www.facilipunt.be of op 02 553 20 00.

  - We bieden een aantal raamcontracten aan voor:

  • de aankoop van voertuigen cfr de principes van de omzendbrief dienstvoertuigen
  • 1- of meerdaagse opleidingen ecologisch rijden (voorjaar 2017)
  • mobiliteitsconsultancy voor de opmaak van vervoersbehoefteplannen en vervangingsplannen (voorjaar 2017)

  - We stellen de TCO-tool ter beschikking. Deze toepassing helpt de vlootbeheerder bij de keuze van een nieuw voertuig conform de omzendbrief. De eerste flow toont het marktaanbod per wagenklasse, de tweede flow helpt je een specifiek voertuig aftoetsen t.o.v. de omzendbrief.

  Interessante documenten

  Het klimaatprogramma van Het Facilitair Bedrijf kadert in de klimaatdoelstelling van de Vlaamse overheid 2030. 
  Nota Vlaamse Regering Actieplan Mobiliteit

  Omzendbrief m.b.t. de verwerving, vervreemding , gebruik en beheer van dienstvoertuigen.

  Bijlagen bij de omzendbrief:
    Model wagenreglement
    Template TCO model
    Verwervingsvoorwaarden
    TCO benadering