chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Actieplan mobiliteit

  40% minder CO2-uitstoot

  De Vlaamse overheid voert een actieplan uit rond mobiliteit. Het doel? De CO2-uitstoot door dienstvoertuigen met 40% verminderen.

  Hoe doen we dit:

  1. We stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag, waardoor we minder voor de auto kiezen.
  2. We voorkomen verplaatsingen, waardoor we minder kilometers rijden.
  3. We vergroenen het wagenpark, waardoor we minder CO2 uitstoten.

  Doelgroep: iedereen doet mee

  Beleidsniveau en entiteiten

  De ambitieuze doelstellingen gelden op niveau van het volledige toepassingsgebied en op het niveau van individuele entiteiten (actieplan mobiliteit - toepassingsgebied zie bijlage 1).

  Betrokkenheid, samenwerking en een gezamenlijke ambitie zijn essentieel. De Vlaamse regering steunt volop de mondiale klimaatambities. Dat maakte de Vlaamse regering heel duidelijk op en rond de klimaattop van april 2016. Door in Vlaanderen een stevige dynamiek los te maken, wil de Vlaamse regering de klimaatdoelstellingen realiseren.

  Meer info over de klimaattop en -doelstellingen op 'beleid mobilteit en vlootbeheer'

  Je steentje bijdragen als gebruiker

  Hoe kan jij als individu bijdragen aan het klimaatprogramma?

  Operationele doelstellingen

  Het actieplan mobiliteit omvat zeven operationele doelstellingen (OD's) die elke entiteit moet behalen tegen 2020

  • OD1 - Realiseer een minimale ecoscore van 67 en gewogen ecoscore van 68 van de eigen voertuigenvloot.
  • OD2 - Voldoe aan de omzendbrief ‘verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen’.
  • OD3 - Zorg voor een daling van 40% in het fossiele brandstofverbruik.
  • OD4 - Realiseer een verwervingsaandeel van 10% (Plug-in Hybride) Elektrische Voertuigen en 7,5% CNG-voertuigen.
  • OD5 - Stel een mobiliteitsprofielschets en vervoersbehoefteplan op.
  • OD6 - Stel  een vervangingsplan op.
  • OD7 - Maak gebruik van de centrale wagenparkbeheerstool.

  Comply or explain

  Als je entiteit niet aan (één van) deze operationele doelstellingen kan voldoen, kan je beroep doen op het ‘comply or explain’-principe: je kan op basis van de mobiliteitsprofielschets en bijhorend vervoersbehoefteplan een onderbouwde vraag richten aan Het Facilitair Bedrijf. Daarin leg je uit waarom (een) doelstelling(en)niet haalbaar is (zijn). Het Facilitair Bedrijf analyseert de vragen tot afwijking en legt deze voor aan de politieke stuurgroep.

  Stappenplan: Het Facilitair Bedrijf helpt je op weg

  Ga met je entiteit aan de slag!  Bij elke stap naar een groener wagenpark, kan je rekenen op hulp van Het Facilitair Bedrijf. Bovendien staat Het Facilitair Bedrijf jou met allerhande expertise en kennis bij in alle aspecten van organisatie en beheer van de mobiliteit van jouw entiteit.

  Stap 1: in kaart brengen mobiliteitsprofiel

  Krijg een zicht op je mobiliteitsprofiel - OD5, OD6 en OD7

  • Je start met een mobiliteitsprofielschets voor jouw entiteit, die zicht geeft op:
   • de mobiliteitsbehoefte
   • kerncijfers in verband met het wagenpark
   • de totale potentiële vergroening
   • mogelijke acties
  • De mobiliteitsprofielschets is een digitale profielschets die werkt zoals een Linked-In-profiel. Hoe vollediger het profiel, hoe duidelijker het potentieel tot verbetering. 
  • Het Facilitair Bedrijf vult de profielschets maximaal automatisch in met centraal gekende data en informatie.
  • Belangrijk! Hou de mobiliteitsprofielschets up-to-date door de voertuiginventaris te actualiseren of door Ultimo aan te passen waar nodig.
  • De mobiliteitsprofielschets biedt zowel de as is als mogelijke to be en vormt zo de basis voor het vervoersbehoefteplan.

  Meer info over de mobiliteitsprofielschets

  Stap 2: opmaken vervoersbehoefte- en vervangingsplan

  Begin te plannen - maak een vervoersbehoefteplan en vervangingsplan op - OD3, OD4, OD5 en OD6

  Het Facilitair Bedrijf stelt een raamcontract voor mobiliteitsconsultancy ter beschikking, gegund aan The New Drive en PwC.

  Het Facilitair Bedrijf zal samen met deze partners jou entiteit begeleiden bij het opmaken van het vervoersbehoefteplan en het daarbij horende vervangingsplan. Indien jouw entiteit instapt in dit verhaal, wordt 50% van de opdracht terugbetaald, first comes, first served.

  Deze subsidie financiert Het Facilitair Bedrijf met de middelen uit het klimaatfonds.

  Stap 3: samenstellen vervoersaanbod

  Stel je vervoersaanbod samen - OD1, OD2, OD3 en OD4

  Je baseert je op de noden die naar boven kwamen in het vervoersbehoefteplan. Om dit aanbod samen te stellen, kan je maximaal gebruik maken van het aanbod van Het Facilitair Bedrijf:

  • Zet in op de fiets
   Voorzie (elektrische) dienstfietsen, al dan niet in combinatie met fietsdeelsystemen zoals Blue Bike, Villo! (Brussel), Vélo (Antwerpen), … .
   • In alle VAC’s en grote kantoren in Brussel stelt Het Facilitair Bedrijf stads-, plooi- en elektrische dienstfietsen ter beschikking, alsook abonnementen op Blue Bike, Villo! en Vélo. Deze reserveer je via Facilipunt.
   • Voor je andere vestigingen kan je ook zelf dienstfietsen aankopen via de raamcontracten voor stads-, plooi- en elektrische fietsen.
   • Voor abonnementen bij fietsdeelsystemen, kan je gebruik maken van het raamcontract met Blue Bike en/of zelf abonnementen afsluiten met andere fietsdeelsystemen in de buurt van je vestiging.
  • Sluit je aan bij bestaande autodeelsystemen
  • Kies voor duurzame dienstwagens
   Heb je toch nog eigen dienstwagens nodig, dan kan je deze aankopen of leasen, conform de omzendbrief ‘verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen’. Deze omzendbrief werd in 2017 geactualiseerd door Het Facilitair Bedrijf. De focus ligt nu op de ecoscore van een voertuig. Je kiest best een wagen met een zo hoog mogelijke ecoscore. Om jou hierbij te helpen, biedt Het Facilitair Bedrijf enkele hulpmiddelen:
   • De TCO-tool: deze toepassing helpt de vlootbeheerder bij de keuze van een nieuw voertuig conform de omzendbrief. De eerste flow toont het marktaanbod per wagenklasse, de tweede flow helpt je een specifiek voertuig aftoetsen t.o.v. de omzendbrief.
   • Financiële ondersteuning van € 5.000 bij de verwerving van een zero-emissievoertuig.
   • Ondersteuning bij het verwervingsproces van wagens met een hoge ecoscore via afname raamcontract of een procedure overheidsopdrachten.
   • Raamcontracten voor de verwerving van elektrische, hybride en CNG-wagens. Er zijn ook raamcontracten voor andere wagens in het aanbod.
   • Een basisnetwerk van oplaadinfrastructuur om het elektrisch rijden mogelijk te maken.
   • Hulp bij het zelf plaatsen van oplaadinfrastructuur via een opdracht, een concessie of een vergunning aan een laadpaalexploitant.
  Stap 4: duurzaam beheren wagenpark

  Beheer je wagenpark op een duurzame manier - OD7

  De gemakkelijkste weg is om je entiteit aan te sluiten bij de gemeenschappelijke wagenpool in beheer door Het Facilitair Bedrijf.

  Indien dit voor jouw entiteit niet mogelijk is door de aard van je wagenpark, maak je gebruik van de centrale wagenparkbeheerstool: Ultimo. Deze tool wordt stapsgewijs uitgerold. De vlootbeheerders worden tijdens het lerend netwerk deel per deel opgeleid om de toepassing correct te gebruiken.

  Stap 5: duurzaam gebruiken mobiliteitsoplossingen

  Maak op een duurzame manier gebruik van je mobiliteitsoplossingen - OD3

  • Stimuleer duurzaam mobiliteitsgedrag bij je medewerkers. Informeer hen grondig over het mobiliteitsaanbod en over de manier waarop ze zich kunnen verplaatsen op het werk.
  • Personeelsleden die veel op de baan zijn, kan je een opleiding eco-driving laten volgen. Ook hiervoor voorziet Het Facilitair Bedrijf ondersteuning:
   • Een raamcontract eco-driving: dit raamcontract wordt momenteel ontwikkeld, de gunning wordt voorzien tegen midden 2018. Van zodra afname van het contract mogelijk is, kan je alle informatie hier terugvinden.
   • Een modeltekst voor het kiezen van een gepast vervoersmiddel voor een dienstreis als leidraad voor je personeelsleden
   • Een webpagina met informatie over elektrisch rijden: waar vind ik oplaadpunten? Hoe gebruik ik een elektrische wagen? Hoe kan ik opladen?
   • Een modeltekst voor (financiële) afspraken in verband met het thuisladen door personeelsleden
  Beroep doen op Het Facilitair Bedrijf

  Maak gebruik van het aanbod van Het Facilitair Bedrijf

  Maak een melding aan in Facilipunt, dan nemen we contact met je op.

  Rol van Het Facilitair Bedrijf

  Het Facilitair Bedrijf is trekker van het actieplan mobiliteit. Om dit actieplan te realiseren, richt de entiteit zich op drie pijlers:

  • het verduurzamen van het wagenpark door het kleiner, efficiënter en groener te maken
  • het faciliteren van elektrisch rijden, o.a. door het plaatsen van oplaadinfrastructuur
  • het voorzien van alternatieve vormen van vervoer – met de focus op deelsystemen en fietsinfrastructuur