Acties

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal acties die de Vlaamse overheid onderneemt om milieuverantwoorde overheidsopdrachten te plaatsen.

Milieuverantwoord aankopen via raamcontracten
Duurzame overheidsopdrachten bij het Facilitair Bedrijf
OVAM koopt 225 milieauverantwoorde bureaustoelen
Vlaams administratief Centrum Leuven: een voorbeeldgebouw
Het ‘Groene ICT’-programma van het Facilitair Bedrijf
Milieuverantwoorde communicatieactie rond milieuverantwoorde overheidsopdrachten 

Milieuverantwoord aankopen via raamcontracten

Het Facilitair Bedrijf sluit voor de Vlaamse overheid raamcontracten (bestellingsopdrachten) af. Entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen van deze raamcontracten gebruik maken als ze producten of diensten willen bestellen. De inspanningen voor de entiteiten van de Vlaamse overheid zijn op die manier minimaal, terwijl de schaalvoordelen gemaximaliseerd worden.

Het Facilitair Bedrijf beschikt over raamcontracten die milieuverantwoorde producten en diensten aanbieden, bijvoorbeeld dienstfietsen of 100% gerecycleerd papier. Daarnaast zorgt Het Facilitair Bedrijf voor de integratie van milieucriteria in de raamcontracten voor andere producten. 

  • In het raamcontract voor personenvoertuigen houdt Het Facilitair Bedrijf rekening met de Ecoscore van de wagens.
  • Bij de aankoop van kopieertoestellen en multifunctionele toestellen is er aandacht voor energiezuinigheid:
    • Er worden toestellen aangeboden die recto-verso kopiëren.
    • Er worden economische printprogramma's gebruikt om zo op inkt en papier te besparen.

Indien u toegang hebt tot het extranet van de Vlaamse overheid, dan kunt u op het extranet van Het Facilitair Bedrijfextranet terecht voor een overzicht van de lopende raamcontracten en de raamcontracten in voorbereiding.

naar boven

Duurzame overheidsopdrachten bij Het Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf beheert ook enkele diensten in eigen beheer. Het gaat dan over schoonmaak en catering. Ook bij deze dienstverlening heeft Het Facilitair Bedrijf steeds oog voor milieuzorg.

Het Agentschap koopt voor de overheid steeds koffie met een Max Havelaarlabel. Sinds mei 2005 draagt ook alle door DAB Catering aangeboden fruitsap het 'fair trade'-label. Het label garandeert een eerlijke prijs aan kleine koffieboeren, terwijl DAB Catering de producten kan aankopen zonder noemenswaardige meerkost.

Ook Het Facilitair Bedrijf heeft bij zijn acties oog voor detail. Zo worden water en fruitsap aangekocht in glazen flessen. Bij de drankautomaten werd de verlichting uitgeschakeld. Verder blijft Het Facilitair Bedrijf voortdurend de evoluties in de markt voor ethisch verantwoorde voedingsproducten opvolgen.  

naar boven

OVAM koopt 225 milieuverantwoorde bureaustoelen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hecht veel belang aan haar voorbeeldfunctie en draagt milieuverantwoord aankopen hoog in het vaandel. Toen de OVAM een nieuw contract voor de aankoop van bureaustoelen aanbesteedde, koos ze dan ook voor een op en top verantwoorde bureaustoel. Zo wordt de stoel met 100% groene stroom geproduceerd en is hij voor 95% recycleerbaar.

De materialen die voor de bureaustoelen van de OVAM gebruikt worden, worden geproduceerd volgens het cradle-to-cradle-principe, hetgeen inhoudt dat ze na gebruik terug tot op moleculair niveau gescheiden kunnen worden. Doordat de gescheiden materialen puur zijn, kunnen ze immers zonder kwaliteitsverlies hergebruikt worden. Zo bestaan de wieltjes bijvoorbeeld uit zuiver nylon en kunnen ze dus zonder problemen herwerkt worden tot bijvoorbeeld kousen. Naast het cradle-to-cradle-principe werd er natuurlijk ook met andere milieu-criteria rekening gehouden bij de gunning.

Daarnaast besteedde de OVAM ook heel wat aandacht aan ergonomische criteria. De stoelen zijn dan ook erg geschikt voor mensen die problemen hebben met schouders, rug en/of nek. Toch worden ze ook ter beschikking gesteld van de personeelsleden die deze klachten (nog) niet hebben. Op die manier hoopt men te voorkomen dat de personeelsleden op termijn getroffen worden door deze lichamelijke letsels.

Hoewel de stoelen iets duurder zijn in aankoop, verwacht de OVAM dat de aankoop zich over een paar jaar zal lonen. De geschatte levensduur is immers erg lang en de producent voorziet in een garantie van 12 jaar. Daarnaast moeten de stoelen leiden tot een lagere afwezigheidsgraad aangezien er preventief wordt opgetreden tegen schouder-, nek-, en rugklachten.

Zelf milieuverantwoorde stoelen of andere producten volgens het cradle-to-cradle-principe aankopen? Wil u meer weten? Dan kan u terecht bij:

  • François Mollu, Diensthoofd Logistiek/Preventieadviseur, e-mail fmollu@ovam.be of tel. 015 28 42 83
  • Marc Van Doren, Dossierhouder, e-mail mvandoren@ovam.be of tel. 015 28 42 21 

naar boven

Vlaams administratief Centrum Leuven: een voorbeeldgebouw 

In december 2010 kreeg Vlaams-Brabant een volwaardig eigen Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Leuven. Het gebouw zal 26 diensten van de Vlaamse overheid huisvesten en een 800-tal Vlaamse personeelsleden. Bij de aanbesteding voor het gebouw werd maximaal rekening gehouden met duurzaamheid.
 
De maatstaf voor duurzaamheid was de handleiding  'Waardering van kantoorgebouwen'. De ontwerpen moesten minstens twee sterren behalen volgens de formule die in de handleiding werd verwerkt.
 
Het uiteindelijke ontwerp is een voorbeeld van laag energieverbruik en hoge isolatie en scoort het maximum, vier sterren, wanneer het wordt getoetst aan de handleiding 'Waardering van kantoorgebouwen'. Door extra te investeren in energiebesparende technieken scoort het project ook uitstekend volgens de 'Energieprestatie en Binnenklimaat'-wetgeving.
 
U kunt alles over het voorbeeldgebouw van de Vlaamse overheid nalezen in de persmededeling over het VAC Leuven of in het uitgebreide document 'Vlaams Administratief Centrum: Duurzaam kantoorgebouw met de hoogste score - 4 sterren'.

naar boven

Het ‘Groene ICT’-programma van Het Facilitair Bedrijf

ICT-producten en -processen hebben een impact op de milieubelasting van onze samenleving. Het is dan ook erg belangrijk om doordacht met informatietechnologie om te gaan. Daarom werd de term ‘Groene ICT’ gelanceerd.

Groene ICT gaat over het minimaliseren van de milieubelasting die de verschillende ICT-producten en -processen binnen een organisatie over hun hele levenscyclus hebben. Groene ICT speelt dus zowel in op de productiefase van ICT-producten, als op de gebruiksfase en de afvalfase.

De entiteit e-government en ICT-beheer (e-IB*) startte in 2009 met haar programma 'Groene ICT'. Groene ICT wordt stapsgewijs doorgevoerd in de gemeenschappelijke ICT-omgevingen van de Vlaamse overheid en in de aankoopprocessen voor producten via het gemeenschappelijk ICT-contract dat de Vlaamse overheid heeft afgesloten met HP-Belgacom.

Entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen voor meer informatie rond Groene ICT terecht op het ICT-extranetextranet.

*Sinds 1 augustus 2014 zijn het Agentschap voor Facilitair Management en de entiteit e-government en ICT-beheer officieel gefuseerd tot Het Facilitair Bedrijf.

naar boven

Milieuverantwoorde communicatieactie rond milieuverantwoorde overheidsopdrachten 

De cel Interne Milieuzorg van het departement LNE voerde in het najaar van 2010 een communicatieactie rond milieuverantwoorde overheidsopdrachten. De actie bestond uit twee luiken, waarvan het ene bestond uit een postkaartactie en het andere uit het aanbieden van digitale informatie op de website van de cel Interne Milieuzorg.

Op de postkaarten, die als invulling van het eerste luik naar alle milieuzorgverantwoordelijken en aankopers van de Vlaamse overheid en de lokale overheden werden verstuurd, was een rolletje plakband bevestigd. Een papiertje met de URL van de cel Interne Milieuzorgwas bevestigd aan het uiteinde van het rolletje, zodat dat uiteinde snel kon gevonden worden. De centrale boodschap van de actie was immers 'Alles wordt makkelijker als je weet waar te beginnen'.

Het spreekt voor zich dat de cel Interne Milieuzorg in het kader van deze actie natuurlijk zelf graag het goede voorbeeld wilde geven en aantonen dat milieuverantwoord aankopen mogelijk is. Daarom hield ze voor de aanbesteding van de postkaart optimaal rekening met mogelijke milieucriteria, ook wat de details betreft. Zo bestond het rolletje plakband uit celluloseacetaat, een soort plastic dat gemaakt is uit hernieuwbare grondstoffen, en was de lijm op waterbasis.

De digitale informatie die ter beschikking werd gesteld op de website van de cel Interne Milieuzorg, verhuisde ondertussen naar deze webstek. Op die manier wordt alle informatie over ‘duurzaam aankopen’ gegroepeerd, zodat het leven van de aankopers er wat eenvoudiger op wordt.

naar boven