chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Actualiteit cijfers en bron demografische gegevens

  De cijfers geven telkens de situatie weer op 31 december van het voorgaande jaar.

  Voor de entiteiten die met het personeelssysteem Vlimpers werken, wordt dit rechtstreeks op de beschikbare gegevens berekend. Voor de overige entiteiten die onder het toepassingsgebied ressorteren, werden de gegevens tot nu toe verzameld aan de hand van een rondvraag. De bedoeling is om het verzamelen van cijfergegevens ook bij deze entiteiten te laten verlopen door automatische datastromen vanuit de verschillende personeelssystemen.

  Om een correcte vergelijking over de jaren heen te kunnen maken, is ervoor gezorgd dat er voor elke organisatie in alle jaren demografische gegevens beschikbaar waren. In de enkele gevallen waar er gegevens ontbraken, zijn deze ingeschat op basis van de proportie van het jaar voordien. Vanaf 1 januari 2013 worden de 48 buitenlandse personeelsleden van Toerisme Vlaanderen ook opgenomen in de analyse. Voordien waren geen demografische gegevens voor deze groep beschikbaar.

  Om inzichtelijke grafieken te kunnen weergeven, worden bij het tabblad leeftijd, behalve bij de leeftijdspiramide, de volgende groepen samengevoegd: enerzijds de personeelsleden jonger dan 45 jaar en anderzijds de personeelsleden van 45 jaar of ouder.

  In de demografische analyse van de Vlaamse deelstaatoverheid ontbreken de gegevens van de volgende entiteiten: Limburgse Reconversiemaatschappij, IBBT (iMinds), iVentures, Flanders’ Drive, Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, Vereniging van Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra, Stichting Vlaamse Schoolsport, Lijninvest, Tunnel Liefkenshoek, Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, LOM Antwerpen, LOM Oostende-Brugge, Brabantse vastgoedmaatschappij, Domus Flandria, Vlaamse Erfgoedkluis, Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, Eerste Vlaamse Effectisering, Garantiefonds voor Huisvesting, Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.