chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Actualiteit cijfers en bron ziekteafwezigheid

  Ziekteafwezigheidspercentage

  De gegevens worden berekend vanuit het personeelssysteem Vlimpers, voor de entiteiten die daarbij aangesloten zijn, of worden aangeleverd door de (momenteel nog 8) entiteiten die werken met ‘automatische datastromen’. Vanaf 2014 zijn het instructiepersoneel van VDAB en het buitenlandpersoneel van FIT agency en Toerisme Vlaanderen in de cijfers opgenomen.

  Eind 2014 werden de cijfers m.b.t. ziekteafwezigheidspercentage, minimaal aangepast n.a.v. kwaliteitscontroles en verdere oppuntstelling van de rapporteringsdefinitie voor de periode 2008 – 2012. In de definitie zoals die tot en met 2012 gehanteerd werd, was de noemer beperkt tot bezoldigde dagen terwijl er na de oppuntstelling van de rapporteringsdefinitie de noemer vervangen werd door ‘beschikbare dagen’ los van het feit dat het om een betaalde afwezigheid ging. Van alle personeelsleden wordt het totaal aantal beschikbare dagen volgens hun arbeidsregime (individueel werkrooster) bepaald en vervolgens de ‘onbeschikbaarheden’ (zoals bv. loopbaanonderbreking) afgetrokken. Thans maken ook ‘feestdagen’ deel uit van de ‘beschikbare dagen’.

  Meldingsfrequentie

  De gegevens worden jaarlijks berekend vanuit het personeelssysteem Vlimpers, voor de entiteiten die daarbij aangesloten zijn, of worden aangeleverd door de (momenteel nog 8) entiteiten die werken met "automatische datastromen". Vanaf 2014 werd het instructiepersoneel van VDAB en het buitenlandpersoneel van FIT agency en Toerisme Vlaanderen in de cijfers opgenomen.

  Eind 2014 werden de cijfers m.b.t. ‘meldingsfrequentie’ n.a.v. een kwaliteitscontrole vanaf 2008 minimaal aangepast. Voor de berekening van de gegevens vanaf 2013 werd door verdere technische verfijning van de rapporteringsprogrammatie een licht aangepaste berekeningswijze van het aantal meldingen gebruikt.
  Het aantal nieuwe meldingen wordt geteld. Indien ziekteperiodes onderbroken worden door minstens één kalenderdag, is er sprake van een nieuwe ziekteperiode (en nieuwe ziektemelding).

  Gemiddelde ziekteduur

  De gegevens worden jaarlijks berekend vanuit het personeelssysteem Vlimpers, voor de entiteiten die daarbij aangesloten zijn, of worden aangeleverd door de (momenteel nog 8) entiteiten door middel van de "automatische datastromen". Vanaf 2014 wordt het instructiepersoneel van VDAB en het buitenlandpersoneel van FIT agency en Toerisme Vlaanderen in de cijfers opgenomen.

  Eind 2014 werden de cijfers m.b.t. ‘gemiddelde ziekteduur’ n.a.v. een kwaliteitscontrole vanaf 2008 minimaal aangepast. Voor de berekening van de gegevens vanaf 2013 werd door verdere technische verfijning van de rapporteringsprogrammatie een licht aangepaste berekeningswijze van het aantal meldingen en kalenderdagen gebruikt.