chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Administratieve anciënniteit

  Artikel VI 8 § 4 van het Vlaams Personeelsstatuut somt in het algemeen op welke categorieën van instellingen als overheid kunnen aanzien worden voor de valorisatie van voorgaande prestaties voor de graad-, niveau- en dienstanciënniteit.

  Van volgende instellingen werd reeds concreet onderzocht of ze behoren tot de overheid in de zin van artikel VI 8 § 4:

  Prestaties verricht bij de diensten van de Vlaamse overheid in de hoedanigheden van ambtenaar op proef en vastbenoemde in de betrokken salarisschaal komen in aanmerking voor de schaalanciënniteit. Of voorgaande prestaties verricht bij overheden buiten de diensten van de Vlaamse overheid ook in aanmerking komen voor de schaalanciënniteit, wordt apart beslist door de minister van Bestuurszaken. Voor onderstaande lijst van instellingen nam de minister reeds een beslissing:

   

  Regelgeving

  VPS, deel VI, titel 3 - anciënniteit

  Instrumenten

  Meer informatie

  Voor verdere inlichtingen over de administratieve anciënniteit kan u terecht bij uw personeelsdienst of bij de afdeling Regelgeving:

  • Frieda Van Roost (tel. 0491-96 86 44)
  • Peter De Clercq (tel. 0491-96 86 33)
  • Algemeen adres: Departement Bestuurszaken, afdeling Regelgeving, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel