chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Volgens artikel 36, 4, AVG zijn de lidstaten verplicht om de toezichthoudende autoriteit te raadplegen bij voorstellen (of ontwerpen) van wet- en regelgeving in verband met verwerking van persoonsgegevens.

  Aangezien de VTC sinds 25 mei 2018 een toezichthoudende autoriteit is voor de Vlaamse instanties conform de AVG, moeten de Vlaamse wet- en regelgevingsinitiatieven aan haar worden voorgelegd vanaf 25 mei 2018.

  De adviesbevoegdheid en toezichtbevoegdheid van de 'oude' VTC waren echter op 25 mei 2018 opgeheven terwijl de adviesbevoegdheid en toezichtbevoegdheid van de 'nieuwe' VTC pas in werking getreden zijn op de datum van publicatie in B.S. van de samenstelling van de VTC op 29 maart 2019. De VTC kon tot dan dus geen officieel advies geven.

  Het AVG-decreet voorzag wel in een overgangsbepaling voor lopende adviesvragen die ingediend werden vóór de bekendmaking in het B.S. van de samenstelling van de 'nieuwe' VTC. Deze lopende adviesvragen kunnen behandeld worden vanaf 29 maart 2019.

  Praktische informatie 

  Verzoeken tot advies of aanbeveling worden schriftelijk ingediend bij de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel of elektronisch naar contact@toezichtcommissie.be .

  Vermeld bij de adviesvraag het statuut van de tekst (bv.principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op xx xx xxxx) en de gegevens van de contactpersoon en geef aan welke artikels van de tekst betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens of privacy. Verduidelijk ook of het advies gevraagd wordt voor de leidend ambtenaar of door de minister (als dit niet uit de ondertekening zou blijken).

  Het vergemakkelijkt de behandeling van de adviesvraag als u al volgende documenten toevoegt (dit kan door een link op te geven): nota aan de Vlaamse Regering, het decreet dat de wettelijke basis vormt, de bijhorende memorie van toelichting, relevante adviezen (RvSt, GBA, VTC, ...) en handige toelichtingen.

  Het secretariaat van de VTC is beschikbaar voor afspraken en overleg.

  Overzicht adviezen en aanbevelingen

  Vereisten regelgeving