chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  dinsdag, 26 oktober 2021
  8:45 - 16:00
  Cafetaria Consciencegebouw
  Status: Schrijf je nu in

  Het personeelsnetwerk Mozaiko en de dienst Diversiteitsbeleid organiseren, in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede op dinsdag 26 oktober een belevingsdag over het kruispunt tussen armoede en buitenlandse herkomst.

  Voor wie?

  Wat mag je verwachten?

  Tijdens deze Belevingsdag dompelt de organisatie Tochten van Hoop je in de voormiddag onder in een 4-tal belevingswandelingen in de Noordwijk. Ze laten interessante sociale initiatieven zien, die ontstaan in achtergestelde wijken in de buurt van het station Brussel-Noord. Het zijn inspirerende wandelingen, die niet typisch toeristisch zijn. Ze brengen de kracht van mensen en projecten in beeld in wijken met een grote diversiteit.

  De workshops in de namiddag starten met een interactieve oefening om zelf in de schoenen te gaan staan van een persoon in armoede met migratieachtergrond tijdens de coronacrisis. De deelnemers delen hun ervaringen met elkaar en toetsen deze aan armoedekaders die inzicht geven in de complexiteit van armoede. We zoomen verder in op sociaaleconomische effecten bij personen geboren buiten de EU, zoals een groter banenverlies. Het Netwerk licht ook zijn aanpak rond armoedebewust HR-beleid toe. Dat kan bijdragen tot een duurzame tewerkstelling. Tot slot focussen we in een toekomstgerichte denkoefening op wat de deelnemers zelf kunnen bijdragen aan de strijd tegen armoede.

  • Bewustwording van de mechanismen die armoede teweegbrengen
  • Ondervinden van de gevoelens van kansarmen
  • Ondervinden van de materiële drempels waar kansarmen tegenaan botsen
  • Bewustwording van de gevolgen van kansarmoede voor mensen van buitenlandse herkomst
  • In dialoog gaan met collega’s over dit gevoelige thema

  Programma

  8:45 - 9:30

  Onthaal in de cafetaria van het Consciencegebouw

  9:30 - 12:00

  Belevingswandelingen Tochten van Hoop vzw

  12:00 - 13:15

  Mediterraans buffet in het KET Café

  13:15 - 13:30

  Verplaatsing naar het Ferrarisgebouw

  13:30 - 16:00

  Workshops

  Praktische informatie

  • Je kan enkel inschrijven voor het ganse dagprogramma!
  • Je ontvangt binnenkort nog de officiële bevestigingsmail meer details en praktische informatie.

  Inhoud wandelingen

  Onderaan deze webpagina kun je je inschrijven voor de verschillende wandelingen. Om je te helpen bij die keuze, vind je hieronder meer informatie over de wandeligen.

  Een vergeten stukje Brussel - Sint-Joost-ten-Node

  We maken een tocht doorheen deze gemeente met de meest diverse bevolking van het land. Onderweg hebben we oog voor sociale, culturele en interculturele initiatieven die aanwezig zijn in deze boeiende microkosmos. Hoe beleeft men in Sint-Joost de rijkdom van een diverse samenleving, en hoe pakt men er de uitdagingen aan die hiermee gepaard gaan?

  In het spoor van een asielzoeker - Stadscentrum

  Welke tocht maakt een asielzoeker bij zijn aankomst in België? Een aanschouwelijke les in gastvrijheid(?), in rechtvaardigheid en in menselijkheid. De afgelegde route is een confrontatie met mensen uit het warme zuiden en mensen uit het kille noorden.

  Moderne Begijnen - Stadscentrum - buurt van de Begijnhofkerk

  Over openheid naar uitgeslotenen in onze maatschappij.

  Het Brussels Begijnhof had iets dwars, eigenzinnigs en onafhankelijks, vanaf de oorsprong der begijnen. Iets van die geest is blijven hangen: de openheid naar zij die uitgesloten worden in onze maatschappij, de rechtelozen… heel wat bekende projecten ontstonden vanuit het begijnhof’: de bezettingen van de ‘sans papiers’, de chicago-boys, verenigingen waar armen het woord nemen,… men voert er deze strijd voor menswaardigheid vanuit evangelische bewogenheid. Vanuit deze strijd voor mensenrechten kwam de openheid naar het mee strijden met hen die vanuit andere levensovertuigingen opkomen voor deze mensenrechten. Zoals de mystici uit verschillende tradities elkaar meestal vinden in de diepte, zo vinden ze elkaar meestal ook in het verzet tegen al wat mensen klein houdt!

  Onthaalpunt Noord - Noordwijk

  Nieuwe allochtonen, asielzoekers,... op zoek naar een nieuwe thuis

  De Noordwijk was ooit een groot dorp aan de rand van de stad. Grote verschuivingen deden zich voor vanaf de jaren 1960: verjaging van de oor-spronkelijke bevolking door megalomane projecten, uitgaans- en prostitutiebuurt, immigratie. Nieuwe allochtonen vinden hier hun weg. Asielzoekers komen hier aan. Heel wat sociale initiatieven verwelkomen deze mensen op zoek naar een nieuwe thuis.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid
  Havenlaan 88 bus 33
  1000 Brussel
  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

  Inschrijven

  Begin
  Agentschap Overheidspersoneel verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de disclaimer of kun je opvragen via het e-mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Agentschap Overheidspersoneel via het mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.