chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  donderdag, 31 januari 2019
  15:15 - 16:30
  Consciencegebouw Brussel, 1B03
  Katarina Panic

  Hoe bereik je een zo breed en zo divers mogelijke doelgroep met je communicatie? Met diversiteitscommunicatie kies je voor inclusieve communicatie en denk je over deeldoelgroepen heen. 

  De Arteveldehogeschool voerde het onderzoek Bridging the gap. De onderzoekers focusten op diversiteit als het hebben van een multi-culturele achtergrond. Wat zijn de drempels voor diversiteitscommunicatie en hoe kan je ze overwinnen? 

  Concreet resultaat: een tool waarmee je aan de hand van 100 persona je doelgroep verkent. Hoe beleven ze hun identiteit? Hoe is hun houding tegenover de overheid? Welke media gebruiken ze? Welke waarden hebben ze? Hoe nemen ze beslissingen?

  Katarina Panic vertelt op TED-wijze wat ze leerde over diversiteitscommunicatie en hoe je de personatool gebruikt om uit je eigen referentiekader te breken. Daarna is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. 

  Deze korte en krachtige sessie vlakbij Brussel-Noord is alvast ideaal voor medewerkers van de Vlaamse overheid die in Brussel werken. In het voorjaar organiseren we nog een uitgebreidere studiedag over diversiteitscommunicatie.

  Contact: marijke.vrijders@vlaanderen.be

  Inschrijven

  Begin
  Departement Kanselarij en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Departement Kanselarij en Bestuur via het mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.