chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  maandag, 1 maart 2021
  13:30 - 15:15
  Microsoft Teams
  Status: Schrijf je nu in

  Geachte leidend ambtenaar,

  Een tijdje terug kreeg u een uitnodiging voor een dialoogmoment met het voltallig topkader van de Vlaamse overheid op 1 maart.

  Onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven voor de rondetafels.

  Elke deelnemer zal een verrassingspakket ontvangen. Mag ik u vragen te signaleren wanneer u op 1 maart niet meevolgt vanuit uw thuisadres, zodat de leveringen op de juiste locatie gebeuren.

  Graag geven wij u nogmaals de planning mee:

  • 13u30-13u40: voorzitter van het Voorzitterscollege Julie Bynens: situering en opzet van initiatief, terugkoppeling bevraging topkader en toekomsttraject VOCO
  • 13u40-13u50: 10 leidend ambtenaren uit 10 beleidsdomeinen aan het woord over leiderschap, het herstelbeleid, de Vlaamse Brede Heroverweging, en de andere grote uitdagingen van de Vlaamse overheid
  • 13u50-13u55: woordje uitleg over de thematische ronde tafels
  • 13u55 – 14u40: thematische ronde tafels (rond thema maar ook tegelijk netwerkmoment, max. 8 deelnemers per ronde tafel) 
   • Beloningsbeleid
   • Evaluatie leidend ambtenaren
   • Vlaamse Brede Heroverweging
   • Politiek-ambtelijke samenwerking
   • Hybride werken 
   • VO-datastrategie 
   • Innovatie
  • 14u40 – 15u00: Terugkoppeling uit ronde tafels (10 min)
  • 15u – 15u15 Afsluitende vragen en bedanking

  Ik hoop u te zien op 1 maart.

  Julie Bynens
  Voorzitter van het Voorzitterscollege

  Inschrijven

  Begin
  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de disclaimer of kun je opvragen via het e-mailadres dpo.dkbuza@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken via het mailadres dpo.dkbuza@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.