chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  vrijdag, 13 mei 2022
  8:30 - 16:00
  Provinciehuis Leuven
  Status: Schrijf je nu in

  Het personeelsnetwerk Mozaiko en de dienst Diversiteitsbeleid organiseren de tweede editie van het Festival van Verbinding. We gaan samen op zoek naar hefbomen voor duurzame tewerkstelling van vrouwen van buitenlandse herkomst. Verwacht je aan een waaier van boeiende presentaties en workshops, pakkende verhalen van collega’s, advies voor inclusie op de werkvloer en veel netwerkmogelijkheden.

  1 op de 3 vrouwen geboren buiten de EU-15 is betaald aan het werk
  SERV

  Voor wie?

  • Je werkt bij de Vlaamse overheid
  • Je hebt interesse in het thema diversiteit en inclusie
  • Je bent op zoek naar hefbomen voor duurzame tewerkstelling van vrouwen van buitenlandse herkomst
  • Je bent nieuwsgierig naar methodieken die mensen met elkaar verbinden

  Wat mag je verwachten?

  Tijdens dit event worden al je zinnen geprikkeld aan de hand van verschillende activiteiten:

  • een inspirerende keynote
  • boeiende presentaties en workshops
  • goede praktijken
  • pakkende verhalen van collega’s
  • handvatten voor inclusie op de werkvloer
  • netwerking rond infostands 

  Programma

  8:30 - 9:25

  Onthaal

  9:30 - 9:45
  • Verwelkoming door Sarah Bekambo, host van het event
  • Inleidend woordje door Merel Terlien, leidinggevende dienst Diversiteitsbeleid
  9:45 - 10:15

  Keynote door Stella Nyanchama Okemwa, Hand in Hand tegen Racisme

  10:25 - 12:00
  • Keuze uit verschillende sessies 
  • Panelgesprek met vrouwelijke leidinggevenden van buitenlandse hekomst bij de Vlaamse overheid, gemodereerd door Binita Pinoy, consulent integratie Agentschap Integratie en Inburgering
  12:00 - 13:45

  Netwerkbuffet met

  15:30 - 16:00

  Plenair verbindend afsluitmoment met Sarah Avci (Palhik Mana)

  16:00 - 17:00

  Netwerkreceptie

  Sessies voormiddag

  Kies één sessie en klik op de hyperlink voor meer info

  Vrouwen van hier en ginder. Impact van migratie op de emancipatie van de vrouw

  Verhalen over de gastarbeidersvrouwen komen in de geschiedenis zelden voor. Hoe verliep hun proces? Wat was hun positie toen en hoe ziet die er vandaag uit? Welke impact heeft een emancipatieproces in landen van herkomst op de vrouwen hier? Waar staan de vrouwen uit deze diaspora vandaag? Welke positie hebben hun (klein)dochters vandaag? Met welke drempels hebben ze nu te maken?

  Khadija Aznag - expert integratie, Agentschap Integratie en Inburgering

  Tewerkstelling van hooggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond

  Perspectieven van een eerste generatie migrant

  Beschrijving: ik ben in 2017 naar België aangekomen met een hart vol van angst maar met het doel om mijn persoonlijke en professionele dromen te bereiken. Het traject was niet gemakkelijk, maar na 5 jaar kan ik eindelijk zeggen dat ik sta waar ik wou staan toen ik vertrokken ben uit Mexico. In deze presentatie gaan jullie een beter inzicht krijgen over mijn traject: wat heb ik gedaan om een job in België te kunnen vinden? Welke drempels ben ik tegengekomen? Welke rol heeft mijn “vrouwelijke identiteit” gespeeld? Hoe zie ik de toekomst tegemoet?

  Hoe heeft mijn persoonlijke ervaring hierin meegespeeld nu ik als jobcoach vrouwen in een gelijkaardige situatie begeleid in hun zoektocht naar werk?

  Carla Bernal - jobcoach, AIF+

  Impact van machtsdynamieken en menselijke interacties

  Verschillen in status spelen een belangrijke rol in de menselijke interactie: naar wie wordt geluisterd? Wie heeft er veel invloed? Wie is machtig en wie niet? We kennen verschillende soorten status. We krijgen inzicht hoe ranking je doen en laten bepaalt.

  Myriam Wouters - stafmedewerker inclusie, Femma Wereldvrouwen

  Panelgesprek met vrouwelijke leidinggevenden van buitenlandse herkomst bij de Vlaamse overheid

  Ben je benieuwd hoe vrouwen van BuHe met een leidinggevende functie hun traject hebben ervaren? Welke kansen en uitdagingen er op hun pad lagen? Welke zaken het voor hen makkelijker zouden gemaakt hebben om te staan waar ze nu zijn staan? Welke tips zij hebben voor vrouwen van BuHe op de werkvloer? Hoe zij leidinggeven ervaren aan een team? Welke aanbevelingen ze hebben voor beleidsmakers, selectoren en andere leidinggevenden over dit thema?

  Stimulans of belemmering voor arbeidsmarktintegratie van migrantenvrouwen?

  Studies en statistieken tonen aan dat immigranten een van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn in de betreffende landen, en vrouwen die in het buitenland geboren zijn, hebben doorgaans grotere uitdagingen om een baan te krijgen dan hun mannelijke tegenhangers. In deze workshop zullen we, op basis van enkele concrete scenario's, bespreken welk type initiatieven de toegang tot de arbeidsmarkt voor migrantenvrouwen in Vlaanderen kunnen verbeteren en hoe het beleid en de praktijken de toegang van migrantenvrouwen tot de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Ook brengen we succesfactoren en veelvoorkomende uitdagingen in kaart.

  Tuba Bircan, Prof. Sociologie – VUB

  Inclusie en gelijke kansen zijn geen vanzelfsprekendheid, ook niet op de arbeidsmarkt

  Indien we inclusie en gelijke kansen willen waarmaken moet een holistische aanpak worden geleverd. Actiris wenst deze aanpak ter hoogte van tewerkstelling toe te passen.

  Het is onvoldoende om op individueel niveau de nodige inspanningen te voeren zoals bijvoorbeeld het informeren, begeleiden van werkzoekenden. Ook een inclusieve aanpak ter hoogte van werkgever en de instellingen moet worden meegenomen in het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt.

  Vanuit dit perspectief bespreken we:

  • Dienst Antidiscriminatie: aanpak discriminatie bij aanwerving. Een manier om de mensen die het verst van de arbeidsmarkt staan, te begeleiden. Een intersectionele aanpak met oog voor methodologie.
  • Dienst Diversiteit: Brusselse werkgevers en andere belanghebbenden op de Brusselse arbeidsmarkt bewust maken, begeleiden, ondersteunen en expertise ter beschikking stellen op het gebied van diversiteit en inclusie. 
  • Diversiteitsmanager

  Wendy Nicol - Adjunct-manager dienst Anti-discriminatie, Actiris, Marine Smeets - Adjunct-manager dienst Diversiteit, Actiris en Floriane Charles - Diversiteitsmanager Actiris

  Sessies namiddag

  Kies één sessie en klik op de hyperlink voor meer info

  De stem van de minderheid - Hoe Deep Democracy inzetten op de werkvloer?

  Deep Democracy is een praktische methode om de wijsheid van de groep maximaal te benutten. Maar kan je dat toepassen in je team? We staan stil bij de mogelijkheden en de valkuilen van deze methodiek. 

  LET OP: deze sessie start om 13u20

  Myriam Wouters - stafmedewerker inclusie, Femma Wereldvrouwen

  Het bliksembesluit: van probleem naar oplossing in 6 stappen

  Wil je graag grote problemen snel oplossen? Je als deelnemer betrokken voelen via een energiek en productief proces dat tastbare en actiegerichte resultaten geeft?

  Via open discussies en brainstorms doorlopen we een gestructureerd proces dat leidt tot meer ideeën, duidelijkere beslissingen en betere uitkomsten. Het is een eenvoudige en korte, maar krachtige groepsoefening die we uitvoeren waarin iedereen welkom is.

  Deze workshop zet aan tot: reflectie, inzichten, inspiratie, ideeën, beslissingen, uitkomsten.

  Nathan Hermans - social designer & teamcoördinator Diverstiteit & Inclusie, iDrops vzw

  Verhalen op de werkvloer, een bron van inspiratie

  Ieder van ons heeft verhalen van op de werkvloer. Over situaties waarin we ons niet goed voelden, die ons functioneren belemmerden, die samenwerking in de weg stonden. Of we kennen verhalen van anderen. Geïnspireerd door deze verhalen en het thema van de dag denken we na over wat nodig was om het anders te laten verlopen en welke lessen we hieruit kunnen trekken.

  Lut Cloetens - procesbegeleider en projectmedewerker, Polyphoon

  Genderbewust communiceren

  Beelden en woorden blijven vaak steken in patronen en stereotypes. Daar zijn we ons niet altijd van bewust. Hoe zorg je voor atypische, gevarieerde en gekleurde communicatie waarin jouw doelgroepen zich ook herkennen? Vind je dit ook terug in de taal en toon van jouw communicatie?

  Communicatie beschrijft niet enkel de wereld zoals die is, ze weerspiegelt ook de ambitie die je hebt in de wereld en de maatschappij. RoSa vzw opent je ogen en reikt je handvatten aan om te werken aan inclusieve en veelzijdige communicatie.

  Sofie Verhalle, communicatie-adviseur, RoSa vzw

  Anders gaan werken: Migranten en laaggeschoolde volwassenen op de Europese arbeidsmarkt

  Tijdens de sessie worden twee Europese projecten voorgesteld: (Re)Build en Informer. Het doel van beide projecten is om laaggeschoolde individuen en vrouwen met een migratieachtergrond te helpen met hun integratie op de Europese arbeidsmarkt en de samenleving. Dit zal worden gevolgd door een korte presentatie van beleidsaanbevelingen en een interactieve discussie over de uitdagingen en kansen die voor ons liggen.

  Carolina Egúsquiza, Senior Project Administrator, Square Dot Team 
  Dr. Elissavet Lykogianni, Managing Director, Square Dot Team 

  Kruispuntdenken als Vlaamse ambtenaar, hoe doe je dat?

  De Vlaamse overheid investeert in een inclusieve en diverse werkvloer. Wat zijn de resultaten daarvan in de praktijk?
  In deze inleidende vorming over intersectionaliteit leer je verschillende denkkaders over gelijkheid en verschil van elkaar te onderscheiden. Welke visies op diversiteit herken je erin, en vervolgens in het beleid van de Vlaamse overheid? Wat kan jouw rol zijn als ambtenaar in het creëren van een diverse Vlaamse overheid?

  LET OP: deze sessie start om 13u20

  Sarah Scheeperscoördinator, Ella vzw

  Ervaringen van hoogopgeleide vrouwelijke gezinsmigranten

  Deze presentatie is gebaseerd op de real-life ervaringen van hoogopgeleide vrouwelijke gezinsmigranten in België. We zullen bespreken hoe migrantenvrouwen zich verzetten tegen hun categorisering als afhankelijke personen en de nadelen van het gezinsmigratiebeleid omzeilen. We zullen ook bespreken hoe migratiecategorieën belangrijke punten van onderhandeling worden, aangezien vrouwen ervoor kiezen om te verhuizen als student, arbeidsmigrant, door burgerschap te verwerven of als tijdelijke werknemer om betere toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen en tegelijkertijd familiale rollen op te nemen.

  Tuba Bircan, Prof. Sociologie – VUB

  Praktische informatie

  Je ontvangt binnenkort een bevestigingsmail met meer praktische info.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid
  Havenlaan 88 bus 33
  1000 Brussel
  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

  Inschrijven

  Begin
  Agentschap Overheidspersoneel verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de disclaimer of kun je opvragen via het e-mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Agentschap Overheidspersoneel via het mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.