chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het netwerk Mozaiko organiseerde een online bijeenkomst: 'De impact van COVID-19 op racisme en discriminatie'

  donderdag, 29 april 2021
  9:30 - 12:00
  Online via MS Teams

  Op donderdag 29 april organiseerden het Mozaiko-netwerk en de dienst Diversiteitsbeleid in samenwerking met het Minderhedenforum en Unia een online bijeenkomst met als thema ‘Impact van COVID-19 op racisme en discriminatie’. Aan deze bijeenkomst namen een 50-tal collega’s deel.


  Terugblik

  In haar welkomstwoord benadrukte Merel Terlien, beleidsmedewerker dienst Diversiteitsbeleid het belang van de impact van de coronacrisis op racisme en discriminatie.

  Daarna schetste Kathianna Oppenhuizen, beleidsmedewerker bij het Minderhedenforum, kort de impact van COVID-19 op racisme en discriminatie waarbij ze de deelnemers een aantal vragen stelde.

  Hierna vond een gesprek plaats over de impact van COVID-19 op racisme en discriminatie tussen Kathleen Van Den Daele, directeur ad interim van het Minderhedenforum en Maarten Huvenne, adjunct-diensthoofd van de dienst Individuele Ondersteuning (Unia). Verschillende subthema’s zoals kwetsende uitspraken, stigmatisering van kansengroepen, weerslag op gezondheid en arbeidsmarkt, uitvergroten van ongelijkheden, … kwamen hier aan bod. Jago Kosolosky, hoofdredacteur van het tijdschrift MO*, leidde het gesprek in goede banen.

  Na de pauze werden de deelnemers a.d.h.v. hun gekozen thema gesplitst in drie groepjes (via breakout rooms):

  • 'Hoe kan de Vlaamse overheid een inclusieve behandeling van de burger garanderen tijdens en na COVID-19?’ (Sophia Honggokoesoemo, beleidsmedewerker Minderhedenforum)
  • ‘Hoe vermijden we racisme en discriminatie bij werving en selectie’? (Nele Spaas, stafmedewerker Minderhedenforum)
  • Racisme en discriminatie besmetten ook de werkvloer: van individuele melding tot globale aanpak. (Maarten Huvenne, adjunct- diensthoofd, UNIA)

  Na de breakoutrooms vatten de sprekers kort de essentie van hun presentatie samen en vulden ze die aan met opmerkingen van de deelnemers a.d.h.v. een synthesepadlet. Waardevol was dat de sprekers ook een aantal aanbevelingen formuleerden tav racisme en discriminatie (zie presentaties).

  Gert Tielemans, beleidsmedewerker dienst Diversiteitsbeleid, sloot deze bijeenkomst af met een oproep om wat meer ‘Ubuntu’ (Ik ben omdat jij bent) te brengen in deze maatschappij, en dus ook op de werkvloer. Door samenwerking in diverse teams, verrijken en overstijgen we onszelf en kunnen we uitdagingen (zoals deze pandemie en racisme) samen aanpakken.

  Bekijk de opnames

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid
  Havenlaan 88 bus 33
  1000 Brussel
  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be