chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

  HR-infonetwerk - 16 mei 2019

  donderdag, 16 mei 2019
  9:00 - 12:30
  Herman Teirlinckgebouw, Polyvalente zaal

  Meer dan 70 HR-businesspartners en HR-specialisten namen deel aan het derde HR-infonetwerk van 2019, 30 collega's volgden het netwerk via Skype-webinar.


  De HR-infonetwerken vervangen vanaf 2019 de HR-specialistennetwerken. Het zijn open netwerken gericht op informeren en netwerken, waarbij elk thema (personeelsadministratie, welzijn, rekrutering en selectie, loopbaan, … ) aan bod komt in functie van de actualiteit en informatiebehoefte. 

  Programma

  8:45 - 9:15

  Ontvangst met koffie, thee, fruitsap.

  9:15 - 10:30
  • HR-dienstverlening: reorganisatie (Annelies Van Den Heede en Sandra Lauf)

   Elk departement of agentschap wordt geconfronteerd met reorganisaties. Het kan zowel gaan om interne (structuur)wijzigingen als om fusies tussen entiteiten of zelfs in- en uitkantelingen naar en vanuit de Vlaamse overheid. Naast de impact op (groepen) personeelsleden komen bij reorganisaties ook heel wat praktische en administratieve zaken kijken. We informeren je daarnaast over het aanbod van AgO voor organisaties en individuen in verandering (onder andere nieuw raamcontract loopbaanbegeleiding en outplacement) en de aanpak om organisatieveranderingen vlotter te verwerken in Vlimpers en de personeelsadministratie. 

  • HR-dienstverlening: jobstudenten (Annelies Van Den Heede)
   We lichten kort de finale afspraken toe over de aanwerving van jobstudenten voor de zomer 2019. 
  10:30 - 10:45

  Netwerkpauze

  10:45 - 11:45
  • PTOW: rapportering en rondvraag (Hans Destrycker)

   Het evaluatierapport PTOW bracht enkele belangrijke aandachtspunten aan het licht op vlak van dataverzameling en rapportering. We lichten deze vaststellingen kort toe en geven meer informatie over de jaarlijkse rondvraag over PTOW die binnenkort verstuurd wordt.

  • PersoneelPunt: Rekrutering, Ploeg en Leren (Michiel Witkowski, Kurt Ryckaert en Tom Geys)
   We tonen aan de hand van een filmpje hoe het sollicitatie-en selectieproces via de nieuwe module Rekrutering zal verlopen. Vacature-aanvragen en opvolging van het proces gebeuren via deze module. In dit netwerk leggen we de grote lijnen uit van hoe je ermee aan de slag zal kunnen. In een infosessie om 13 uur, na het infonetwerk, kun je terecht voor meer gedetailleerde info of met je vragen.

   We informeren je ook over de aanpak van de verdere uitrol van de module Ploeg en de module Leren: hoe verlopen de trajecten en wanneer starten we? 
  11:45 - 11:50

  Korte pauze

  11:50 - 12:30
  • EAP-beleid (Sarah Lauwereyssens, Jessy Van Dousselaere)

   AgO heeft een beleid en richtlijnen ontwikkeld rond psychologische begeleiding en traumazorg voor de entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Deze richtlijnen vormen slechts een aanbeveling. De entiteiten zijn vrij om hieromtrent hun eigen visie in te bedden in hun psychosociaal beleid. Het voorstel van Employee Assistance Program-beleid (EAP-beleid) en traumabeleid, dat onder andere criteria voor doorverwijzing naar de externe partner en criteria voor verlenging bevat, werd besproken op de stuurgroep Vlaamse overheid-Pulso van 25 maart. We willen dit beleid voorstellen op het netwerk en er de dialoog over aangaan met de aanwezigen.

   Ook de vertrouwenspersonen worden voor dit onderdeel uitgenodigd.

  • Week van de Gezondheid (Sarah Lauwereyssens)
   Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 november organiseren we de “week van de gezondheid”. We stellen deze week voor en bieden entiteiten de kans om via dit platform hun lopende welzijnsprojecten in de verf te zetten en/of nieuwe welzijnsinitiatieven te lanceren.
  12:30 - 14:30

  HR-trefpunt

  Na afloop van het netwerk kun je met HR-collega's lunchen, netwerken, gerichte vragen stellen aan de sprekers in dezelfde ruimte. Er worden broodjes voorzien.

  Ter info: om 13 uur start de infosessie Vlimpers-module Rekrutering (lokaal 1.17 - Clara Peeters). Aparte inschrijving vereist.

   

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Overkoepelende en ondersteunende diensten
  Team Communicatie - team Coördinatie HR-klant
  patrick.cordier@vlaanderen.be - 0491 61 95 94