chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  HR-infonetwerk - 9 maart 2020

  maandag, 9 maart 2020
  9:15 - 12:30
  Herman Teirlinckgebouw, Polyvalente zaal

  50 HR-businesspartners en HR-specialisten namen deel aan het tweede HR-infonetwerk van 2020 en meer dan 40 andere collega's volgden het netwerk via Skype-webinar.

  Dit is een open netwerk gericht op informeren en netwerken, waarbij elk thema (personeelsadministratie, welzijn, rekrutering en selectie, loopbaan, … ) aan bod komt in functie van de actualiteit en informatiebehoefte.

  Programma

  8:45 - 9:15

  Onthaal met koffie, thee, fruitsap; netwerking.

  9:15 - 10:30
  • Selectie-instrument voor inzetbaarheid (Lisa Naessens, DC Talent)
   Je krijgt een toelichting over het wetenschappelijk onderzoek naar inzetbaarheid in een selectie-context (uitgevoerd door de Vigor Unit) en vervolgens toelichting over de ontwikkeling van een situationele beoordelingstest voor inzetbaarheid (i.s.m. Cebir).
  • Elders verworven competenties (Jonas De Keersmaecker, Selectiecentrum)
   Je krijgt meer uitleg over de beslissing van de Vlaamse Regering rond “Elders Verworven Competenties” (EVC) en beroepskwalificaties en wat de impact is op rekrutering en selectie. Je komt er ook meer te weten over het verschil tussen onze EVC en de EVC waar nu een beslissing over genomen is en over de ambities rond eigen EVC-procedure van de Vlaamse overheid.
  • Lancering piloot loopbaan in eigen handen deel 2 (Kirsten Wybouw, DC Talent)
   In 2019 werd het digitale aanbod (deel 1) van ‘Loopbaan in eigen handen’ omgezet in recurrente dienstverlening.  In de periode van maart tot en met juni 2020 krijgt een beperkte pilootgroep de kans om deel te nemen aan het vervolg. Je komt  te weten
   • op welke manier de pilootgroep samengesteld is
   • waar het aanbod terug te vinden is
   • welke mogelijkheden deelnemers aangeboden krijgen
   • wat de eerste vaststellingen zijn een maand na de lancering
   • ….
  10:30 - 10:45

  Netwerkpauze

  10:45 - 12:30
  • Hoe tijdsonafhankelijk werken correct implementeren in het arbeidsreglement (TOW)? (Hans Destrycker, HR-programma’s en Matthias Roman, JKC)
   De omzendbrief PTOW definieert het tijdsonafhankelijk werken (TOW) als werken zonder dat het personeelslid gebonden is aan een werkrooster. Hieruit mag niet besloten worden dat een werktijdregeling voor TOW kan weggelaten worden uit het arbeidsreglement.  Ook in kader van TOW dienen de toegelaten werktijden, de minimale en maximale te verrichten werkuren en de rusttijden waarop men recht heeft vermeld te worden.  Bij het afstappen van de werkroosters worden regelmatig bepalingen voor de overblijvende werktijdregeling vergeten.  We lichten daarom kort toe wat de belangrijkste bepalingen zijn uit de arbeidstijdwetgeving voor de publieke sector en hoe die in een arbeidsreglement omgezet kunnen worden voor personeelsleden die niet meer werken volgens vaste of variabele werkroosters met stam- en glijtijden. 
  • Invoering Microsoft Teams (Dave Geentjens, Het Facilitair Bedrijf)
   Je krijgt een toelichting over het traject om "MS Teams" uit te rollen in de Vlaamse overheid en je komt te weten welke ondersteuning met digitaal leermateriaal er geboden wordt.  MS Teams vervangt Skype.
  • Deeltijds werken wegens ziekte (Samira Van Lommel, DC Talent)
   Je krijgt de stand van zaken van het nieuwe systeem deeltijds werken wegens ziekte op basis van feedback die we van jullie ontvingen.
  • HR-dienstverlening : stopzetten abonnementen woon-werkverkeer bij afwezigheid (Nele Verbruggen, Team Optimalisatie)

   Het project woon-werkverkeer regelt de stopzetting van abonnementen woon-werkverkeer bij een afwezigheid van 3 maanden of langer. Je krijgt meer informatie over het proces, de communicatie naar personeelsleden en de timing voor de opstart.

  • Varia
   Procesverbetering inhoudingen en terugvorderingen.
  12:30 - 13:30

  HR-trefpunt

  Na afloop van het netwerk kun je met HR-collega's lunchen, netwerken, gerichte vragen stellen aan de sprekers in dezelfde ruimte. Er worden broodjes voorzien.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel - team Coördinatie HR-klant
  koen.vanheule@vlaanderen.be - 0478 78 79 39
  patrick.cordier@vlaanderen.be - 0491 61 95 94