chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  donderdag, 21 juni 2018
  9:00 - 15:30
  Promotiezaal (Gebouw D), VUB, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

  Het laatste HRBP-netwerk van het voorjaar 2018 zit er op. Dit netwerk had “welzijn” als centraal thema.

  Terugblik

  Jessy Van Dousselaere stelde de evaluatie van het actieplan stress en burn-out voor en gaf aan hoe ze de aanbevelingen zal omzetten in concrete actie. De ziektecijfers 2017 passeerden de revue en aan de hand van 3 cases werd aangetoond dat een actief welzijnsbeleid erin slaagt om het ziektecijfer van een entiteit naar beneden te halen. Bart Teuwen van Certimed vertelde hoe zijn organisatie met de leidinggevenden van OVAM aan de slag gaat in het kader van een aanwezigheidsbeleid.

  Corina Blokland inspireerde ons met de Verbaan-norm. In Nederland wordt dit benchmark-instrument op grote schaal ingezet om een gewenst verzuim% te bepalen als concrete doelstelling in een verzuimbeleid. Met hun gedragsmodel toonde ze aan hoe ziekte ook een beïnvloedbaar keuzeproces is voor de betrokken werknemer.

  Caroline Pauwels, rector van de VUB, bracht een inspirerend verhaal hoe hun welzijnsbeleid kadert in een breder HR-beleid dat nauw aansluit bij de organisatiestrategie. Heel gedreven vertelde ze o.a. hoe data hun beleid bepalen: een welzijnsbevraging resulteerde in een welzijnsplan, een studie over de tijdsbesteding van het ZAP kadert in het HR-beleid voor deze groep en een meting van het mailverkeer van studenten en personeel in een aangepast mailbeleid.

  Stephanie De Wulf en Gijs Martens gaven aan hoe AgO het project personeelsplanning vorm willen geven.  AgO wil entiteiten ondersteunen in hun strategisch planningsproces en hun opvolging en rapportering over hun planning ; ook moet AgO de beleidsrapportering op punt zetten voor de politieke overheid.   Over deze aspecten vond een korte interactie plaats met de HR BP.

  In de HR is up-to-date kwamen de HR-hulplijn, het project Personeelpunt Talent en de piloot Begeleide heroriëntering aan bod.

  In de namiddag vond een workshop plaats over het KPI-dashboard van de dienstverlening van AgO.  De leidend ambtenaar, de projectleider en enkele afdelingshoofden van AgO gingen in debat over de indicatoren:  komt het voorstel met indicatoren tegemoet aan jullie verwachtingen? Meten we de juiste zaken? Welk ambitieniveau moeten we nastreven met deze indicatoren? Welke ambitieniveau hanteert “de HR-markt”?  Hoe kunnen we samen met jullie de voortgang opvolgen?

  Presentatie

  Hier vind je de koepelpresentatie van het netwerk van 21 juni (pdf).

  Volgende editie

  • 25 september 2018

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Pieter Vissers - Agentschap Overheidspersoneel