chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  vrijdag, 14 september 2018
  14:00 - 16:00
  Herman Teirlinck - auditorium 01.43 (Toots Thielemans)
  Status: Schrijf je nu in


  Het gebruik van Clouddiensten houdt in dat gegevens verwerkt worden via diensten van externe dienstverleners.  Dit zijn vaak globale spelers, die gebruik maken van ICT-oplossingen in hun eigen data centers.  Tegelijkertijd komt de GDPR in werking, waardoor de VO-entiteiten nog meer dan vroeger aangespoord worden de nodige maatregelen op vlak van beveiliging te nemen.
  Het VO informatieclassificatieraamwerk biedt de structuur om informatie te classificeren, om de nodige maatregelen op vlak van beveiliging te bepalen en om de rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen.  Daarnaast biedt Het Facilitair Bedrijf een aantal diensten op vlak van beveiliging zoals Toegangsbeheer, Web IDM, PAM,  Key Management en Encryptie,  …  die toelaten om de nodige beveiliging te realiseren.

  Tijdens de infosessie wordt dit verder toegelicht.

  Sprekers:  Johan Smekens & Stefaan Becu (Het Facilitair Bedrijf)

  Inschrijven

  Begin
  Het Facilitair Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens die u op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vindt u terug in de privacyverklaring die u kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om uw rechten uit te oefenen kan u ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Het Facilitair Bedrijf via het mailadres dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.