chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  dinsdag, 11 december 2018
  14:00 - 17:00
  Herman Teirlinckgebouw, auditorium Toots Thielemans (zaal 1.43)
  Cover waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen

  Waarom gaan oprechte en gewetensvolle medewerkers soms toch over de schreef? Waardoor ontsporen integere en intelligente bestuurders? Wat zorgt ervoor dat welwillende organisaties ineens hun klanten, werknemers en aandeelhouders om de tuin leiden? De sociale psychologie heeft verrassende antwoorden op deze intrigerende, actuele vragen.
   
  Aan de hand van wetenschappelijke experimenten en aansprekende praktijkvoorbeelden beschrijft Muel Kaptein waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen. Maar ook hoe mensen boven zichzelf uit kunnen stijgen.

  Beknopt programma 14 tot 17 uur:

  • Themaspreker Muel Kaptein, professor business ethiek en integriteitsmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, illustreert met sprekende praktijkvoorbeelden hoe context - en organisatiefactoren invloed hebben op het gedrag van medewerkers.
  • Kristien Verbraeken koppelt de inzichten van Muel Kaptein aan de bevindingen uit de studie van de OESO ‘Behavioural Insights for Public Integrity’.
  • Moderator Jeroen Maesschalck, Leuvens Instituut voor Criminologie, leidt een panelgesprek (Patrick Vandenberghe en Peter De Smedt van gedragsinzichtenteam van de Vlaamse overheid, DKB en Antoinette Verhage van de UGent, Kristien Verbraeken coördinator Integriteitszorg en Muel Kaptein) over hoe we de bevindingen kunnen vertalen naar een praktisch integriteitsbeleid. Ook de deelnemers kunnen vragen stellen en deelnemen aan het debat.

  Waar en wanneer:

  Dinsdag 11 december 2018 - Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 in Brussel - Auditorium Toots Thielemans (zaal 01.43)

  PowerPointpresentatie

  Visueel verslag

  Uitgebreid programma

  13:00 - 14:00

  Broodjeslunch - zaal Isala Van Diest (01.05)

  14:00 - 14:10

  Korte intro - Peter Rabaey, leidend ambtenaar AgO (ov)

  14:15 - 15:15

  ‘Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen’ - Keynote speaker Muel Kaptein

  15:15 - 15:45

  Gedragsinzichten voor integriteit in de overheid.
  Gebaseerd op OESO: Behavioural Insights for Public Integrity
  http://www.oecd.org/gov/ethics/behavioural-insights-integrity.htm

  Kristien Verbraeken, coördinator Integriteitszorg

  15:45 - 16:20

  Panelgesprek wat leren we hieruit voor integriteit bij de Vlaamse overheid (input voor panelgesprek ook op basis van de vragen uit de zaal en die via Twitter werden gesteld).

  • Muel Kaptein,
  • Kristien Verbraeken,
  • Team gedragsinzichten DKB : Peter De Smedt of Patrick Vandenberghe Overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten
  • Antoinette Verhage, professor criminologie, Universiteit Gent
  • Roel Verhaert, voorzitter Bureau Integriteit Antwerpen en ere-stadssecretaris
  • Moderator: Jeroen Maesschalck
  • ‘Notulist’ op groot paneel: Visual Harvesting
  16:20 - 16:30

  Uitreiking boek ‘Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen’ aan deelnemer met de beste vraag. - Jeroen Maesschalck en Muel Kaptein

  16:30 - 16:40

  Afsluiting en bedanking - Jeroen Maesschalck en Kristien Verbraeken

  Inschrijven

  Begin
  Agentschap Overheidspersoneel verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Agentschap Overheidspersoneel via het mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.