chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  dinsdag, 3 december 2019
  9:30 - 16:30
  Brussels
  Status: Schrijf je nu in

  Op het programma : lezingen én doesessies

  • 09.30 verwelkoming met koffie
  • 10.00 inleiding door Peter De Smedt van het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB, Vlaamse overheid)
  • 10.15 over gedragsinzichten in beleid en organisaties door Tim Smits (KU Leuven)
  • 10.45 Nudging in perspectief - een verkennend kader voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid door Pieter Raymaekers (KU Leuven, Instituut voor de Overheid): hoe kan een overheid gedragsinzichten en nudging toepassen en verankeren in het beleid? Vanuit die vraagstelling plaatsen we nudging in perspectief. Achtereenvolgens bekijken we de toepassing van gedragsinzichten in beleid door een narratieve, een bestuurskundige, een kritische en een praktijkgerichte bril.
  • 11.45 Behavioural insights and evidence based policy making: the French experience - keynote speech door Mariam Chammat, neurowetenschapper bij de "behavioural insights unit" van de Franse Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP). "It isn't enough to have the right policy idea: public policies can be well-intended yet fail because they are not received as planned by the public. Governments around the world are thus applying behavioural sciences to improve policy-making by relying on a more realistic model of human behaviour. Besides informing policies, behavioral sciences also offer an experimental methodology that allows a rigorous testing of what “actually works”. In this talk Mariam Chammat will present the way in which behavioral interventions are one way of moving towards more evidence-based policy making. She will also offer insights into the difficulties and (sometimes) successes of this endeavor in the French context."
  • 12.45 netwerklunch
  • 13.30 doesessies aan aparte werktafels
  • 15:30 plenaire terugkoppeling + gezellig napraten.

  Zoals steeds brengen we een mix van luisteren en handelen, want het leren zit in het doen ("behaviours shape attitudes").

  Praktische fiche

  • De sessie vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw van de Vlaamse overheid, Havenlaan 88 in 1000 Brussel. Hier uitgebreide informatie over pendeldienst en bereikbaarheid.
  • De presentaties komen meteen nadien online, en ook de Vlimperscode.
  • De uitnodiging voor deze sessies werd op 2019-11-07 gemaild "binnen de Vlaamse overheid" maar zo organisatiebreed mogelijk. Op de verzendlijst o.a. alle contacten in Wegwijs ; mocht u onze communicatie niet hebben ontvangen, laat ons dat dan weten a.u.b.!

  Wil je graag op de hoogte blijven van toekomstige sessies? Schrijf je dan hier in (deze lijst is enkel bedoeld voor intern gebruik "binnen de Vlaamse overheid" ; wie niet voor de Vlaamse overheid werkt, wordt manueel weer uit de lijst gewist).

  Deze pagina werd het laatst aangepast in november 2019 ; ze is een onderdeel van de minisite https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten > kennisdelingssessies.

  Inschrijven

  Begin
  Neem je enkel deel in de voormiddag of namiddag of de volledige dag?
  De broodjeslunch is volledig vegetarisch.
  Geef hier aan aan welke werksessie je wil deelnemen in de namiddag.
  Departement Kanselarij en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Departement Kanselarij en Bestuur via het mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.