chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  maandag, 17 september 2018
  12:00 - 16:00
  Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
  Status: Volzet

  Het steunpunt bestuurlijke vernieuwing organiseerde op 17 september i.s.m. de Vlaamse overheid een seminarie over de resultaten van het al gevoerde onderzoek met reflecties naar het vervolgonderzoek binnen onderzoekslijn ‘naar een resultaat- en klantgerichte overheid’.

  Meer informatie over dit steunpuntonderzoek

  Doelgroep:

  • Leden algemene stuurgroep steunpunt bestuurlijke vernieuwing
  • Leden begeleidende werkgroepen onderzoekslijn ‘naar een resultaat- en klantgerichte overheid’
  • Geïnteresseerde medewerkers van DKB, AgO en AIV
  12:00 - 13:30

  Ontvangst met broodjes in centrale hal van Herman Teirlinck-gebouw

  13:30 - 13:40

  Verwelkoming

  13:40 - 14:00

  Ambtenaren en overheidscontractanten

  14:00 - 14:20

  Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid

  14:20 - 14:40

  Wendbare organisatie

  14:40 - 15:00

  Digitale Vlaamse overheid

  15:00 - 15:20

  Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten

  15:20 - 15:40

  Afsluitend panelgesprek

  Inschrijven

  Begin
  Departement Kanselarij en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Departement Kanselarij en Bestuur via het mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.