chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Studie- en netwerkdag: communiceren in een superdiverse samenleving

  vrijdag, 2 oktober 2020
  9:00 - 16:00
  Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, Brussel
  Status: Volzet

  We vervangen deze studiedag door een reeks online studiesessies, gespreid over verschillende dagen. We starten op 2 oktober. Meer informatie volgt.

  Onze superdiverse samenleving is een mix van traditionele, nieuwe en niet-Belgen, mensen met en zonder handicap, mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, met verschillende leefstijlen, gewoontes, seksuele oriëntatie, gezinssituaties, religies, overtuigingen, talen, digitaliseringsprofielen, houdingen tegenover de overheid, een verschillend mediagebruik, ... 

  Hoe krijg je verbinding met zo'n diverse doelgroepen, zonder iemand uit te sluiten? Op deze studie- en netwerkdag hoor je ervaringen uit de eerste hand van gedreven vakmensen. We werken vooral in kleine groepen met veel ruimte voor vragen. Het is ook een ideale gelegenheid om jouw communicatie- of diversiteitscollega('s) beter te leren kennen.  

  Deze dag wordt georganiseerd door het team Diversiteitsbeleid (Agentschap Overheidspersoneel) en het team Communicatie (Departement Kanselarij en Bestuur). Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. 

  Informatie: marijke.vrijders@vlaanderen.be

  9:00 - 9:25

  Welkom, met koffie en koekje

  9:30 - 9:35

  Inleiding door Michiel Trippas (team Diversiteitsbeleid) en Marijke Vrijders (team Communicatie)

  9:35 - 10:30

  Plenair: communiceren in een superdiverse samenleving

  Ingrid Tiggelovend is communicatie- en sociale wetenschapper, uitgever van superdiverse kinderboeken en auteur van het boek Diversiteitscommunicatie. Abdelkarim Bellafkih is ingenieur, werkt bij het Agentschap Wegen en Verkeer en is oprichter van Free Hands en Muslinked. Beiden pleiten ervoor dat iedereen voldoende kansen krijgt en zich welkom kan voelen in de superdiverse samenleving.

  Ingrid introduceert het begrip diversiteitscommunicatie en bespreekt vaardigheden en technieken om aan geloofwaardige en verbindende communicatie te doen. Abdelkarim vertelt over educatieve projecten zoals Free Hands waar hij kinderen en jongeren stimuleert om te presteren op school en over zijn professioneel netwerk ‘Muslinked’ waar minderheden professioneel zichtbaar worden en als rolmodel optreden.

  10:30 - 10:45

  Koffiepauze

  10:50 - 12:00

  Keuzesessies

  1. Hoe toegankelijk is je communicatie in een diverse samenleving? 

  Eric Goubin (senior researcher Thomas More), Yao Issifou (Agentschap Integratie en Inburgering), Lauriane Van der Eecken (Huis van het Nederlands, Brussel)

  Hoe evalueer je hoe 'inclusief' je digitale en gedrukte communicatiemiddelen zijn? Samen met Brusselse partners ontwikkelden de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Thomas More hogeschool een methodiek. Een checklist hielp om de communicatieproducten te screenen op allerlei indicatoren. Daarnaast organiseerden ze groepsgesprekken met de doelgroepen. Met de resultaten gaat de VGC aan de slag om haar communicatiekanalen nog inclusiever te maken. De methodiek is ook beschikbaar voor andere organisaties. https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/toegankelijke-communicatie

  2. Hoe bereik je gedragsverandering bij diverse doelgroepen?

  Soumaya Zaougui (communicatiestrateeg en zaakvoerder bij Billie Bonkers)

  Waarom werkt een campagne rond borstkankerscreening goed bij de ene groep van vrouwen maar niet bij de andere? Inzicht in het effect van communicatie op verschillende doelgroepen is cruciaal, zeker wanneer gedragsverandering het doel is van de communicatie. Hoe dringen we met onze boodschap binnen bij onze doelgroep en zorgen we voor het gewenste effect? Een inspirerende sessie met veel praktische voorbeelden van ‘nudging’: het bewust beïnvloeden van onbewust gedrag.

  3. Onbedoelde vooroordelen in communicatie 

  Carola de Vree-van Wagtendonk (hoofd Communicatie gemeente Rotterdam) en René Romer (diversiteitsmarketingbureau Transcity)

  Rotterdam is een van de meest superdiverse steden van Europa. Logisch dat de gemeente Rotterdam wil dat elke Rotterdammer, met welke achtergrond ook, zich herkent in de communicatie. Want alleen dan kan vertrouwen en een duurzaam onderling contact ontstaan. Maar gebeurt dat ook? Spreken we elke burger wel met evenveel respect aan? Om die vraag te beantwoorden is het afgelopen jaar onderzocht hoe de gemeentediensten Rotterdammers in beeld brengen, of populair gezegd ‘framen’. Zo werden er honderden gemeentelijke communicatie-uitingen onder de loep genomen: van socialmediapagina’s tot stadskranten, van campagnes tot speeches. Vervolgens ging de gemeente het gesprek hierover aan met een groep Rotterdammers. De uitkomst? Hoe goed onze intenties ook zijn, onbedoeld communiceren we te vaak vanuit onze eigen leefwereld, inclusief de onbewuste vooroordelen die we allemaal hebben. Is dit uit te bannen? Aan de hand van de onderzoeksresultaten gaan Carola en René hierover met de deelnemers in gesprek.  

  4. Aan de keukentafel en in de zetel: over participatief familieonderzoek

  Hatim El Sghiar (onderzoeker identificatie, mediagebruik en televisienieuws)

  Voor zijn doctoraat over mediagebruik en nieuwsconsumptie deed Hatim El Sghiar kwantitatief en kwalitatief familieonderzoek bij 25 gezinnen met Marokkaanse en Turkse voorouders in Vlaanderen. Hij leerde daarbij dat je best niet uitgaat van kenmerken zoals afkomst, maar van emotionele, normatieve en functionele identificatie. In deze workshop deelt hij zijn praktijkervaring met veldonderzoek. Hoe vind je respondenten? Hoe haal je waardevolle informatie uit kwalitatieve methodes zoals participerende observatie? 

  5. Praktijkervaringen, tips & tricks om inclusief te communiceren 

  Malikka Bouaissa (coördinator AL.ARTE)

  Hoe bereik je een divers stedelijk publiek?  Malikka Bouaissa coacht een team cultuurnetwerkers in cultuurhuizen. Ze heeft haar eigen artistiek platform AL.ARTE, waar ze culturele projecten in een east-meets-west setting cureert en organiseert (www.alarteprojects.com) Ze deelt haar praktijkervaringen en geeft tips & tricks om inclusief te communiceren.

  6. Hoe kan je beter mondeling communiceren met anderstalige klanten?

   Kirsten Fivez en Sandy Reinenbergh (taalbeleidsmedewerkers Atlas, vzw Integratie en Inburgering Antwerpen)

   Hoe leg je op een begrijpelijke manier een procedure uit? Hoe kan je weten of een klant je echt heeft begrepen? Atlas biedt je een korte opfrissing klare taal aan de hand van ervaringsoefeningen. Je bekijkt hulpmiddelen die inspirerend kunnen zijn voor jouw organisatie. Je oefent een klantgesprek met een anderstalige cursist Nederlands. Achteraf krijg je van deze ervaringsdeskundige advies over hoe je je gesprekstechnieken nog kan aanpassen.

  12:00 - 13:15

  Lunch en korte netwerkopdracht

  13:20 - 14:30

  Keuzesessies

  1. Een geschikte onderzoeksaanpak voor gevoelige thema’s

  Gunilla De Graef en Zaia El Morabit (docenten en onderzoekers Karel De Grote Hogeschool)

  Gunilla de Graef en Zaia El Morabit onderzoeken de omgang met religieuze diversiteit op de werkvloer van Vlaamse kmo’s. Vertrekkende van hun eigen concrete ervaringen gaan ze in deze workshop samen met de deelnemers op zoek naar een geschikte onderzoeksaanpak voor dit soort 'gevoelige' thema’s. Wat zijn de randvoorwaarden voor geslaagde diepte-interviews en focusgroepgesprekken? Hoe creëren we een gepaste en veilige context opdat de gesprekken authentieke inzichten opleveren?

  2. Een echt diversiteitsbeleid als voorwaarde voor authentieke communicatie 

  Geertje De Ceuleneer (coördinator en beleidsadviseur diversiteit VRT)

  Diversiteit op de VRT bespeelt minstens zes thema’s en de kruispunten daarvan: migratie, geslacht, handicap, ouderen, mensen in armoede, geaardheid. De projectaanpak met actieplannen, meten en evalueren maakt dat het resultaat stilaan zichtbaar wordt. Een grondige aanpak is de voorwaarde om geloofwaardig te communiceren. Als je het niet meent en alleen voor de schijn wat nieuwe prentjes kiest, dan val je door de mand. Een echt beleid als basis voor authentieke communicatie dus.

  3. Hoe haal je de beste resultaten uit focusgroepen? VOLZET

  René Romer (diversiteitsmarketingbureau Transcity)

  Diversiteitsmarketingbureau TransCity uit Rotterdam heeft sinds haar oprichting in 2003 bijna 200 focusgroepen georganiseerd met biculturele Nederlanders, en soms ook biculturele Belgen. TransCity deed dat voor overheidsorganisaties, waaronder de Koninklijke Luchtmacht, de Belastingdienst en de gemeenten Rotterdam en Den Haag, maar ook voor grote merken als Pepsi, Heineken, Rabobank, GWK Travelex, BASE Company, Unilever en nog veel meer. Hoe pak je de werving van respondenten aan? Met welke gespreksleiders behaal je de beste resultaten? Waarom kies je soms voor focusgroepen, en soms voor één-op-één gesprekken? Wanneer praat je met gemengde groepen qua etnisch-culturele  achtergronden, en wanneer niet? Stel je soms ook groepen samen die alleen uit vrouwen of alleen uit mannen bestaan? Hoe garandeer je dat je  vragen stelt die aansluiten op de belevingswereld van de gespreksdeelnemers? Tijdens deze workshop gaat René Romer daarover met de deelnemers in gesprek.

  4. De customer journey: doorloop het traject van je publiek 

  Eric Goubin (senior researcher Thomas More)

  In de loop der jaren ontwikkelde Eric Goubin een observatieschema waarmee medewerkers van ziekenhuizen, bibliotheken, gemeenschapscentra... aan de slag gingen. Dat schema helpt je om doorheen de bril van je publiek te kijken. Zo word je alert voor wat de mensen uit je publiek zien, horen, ruiken, begrijpen, beleven ...  Zo ontdek waar je het onthaal in je organisatie verbeteren kan. In deze workshop bezorgt hij je die checklist en licht hij toe hoe je ermee aan de slag gaat. 

  5. Hoe bereik je gedragsverandering bij diverse doelgroepen? (Herhaling)

  Soumaya Zaougui (communicatiestrateeg en zaakvoerder bij Billie Bonkers)

  Waarom werkt een campagne rond borstkankerscreening goed bij de ene groep van vrouwen maar niet bij de andere? Inzicht in het effect van communicatie op verschillende doelgroepen is cruciaal, zeker wanneer gedragsverandering het doel is van de communicatie. Hoe dringen we met onze boodschap binnen bij onze doelgroep en zorgen we voor het gewenste effect? Een inspirerende sessie met veel praktische voorbeelden van ‘nudging’: het bewust beïnvloeden van onbewust gedrag. 

  14:30 - 14:45

  Koffiepauze

  14:50 - 16:00

  Keuzesessies

  1. NIVEA? Nooit Invullen Voor Een Ander! Methodisch luisteren naar de doelgroep VOLZET

  Ingrid Tiggelovend (auteur Diversiteitscommunicatie en coördinator Studio Sesam)

  Alle communicatie begint en eindigt met connectie maken met de doelgroep. Als we de doelgroep niet begrijpen, bereiken we hen niet. Begrijpen en aanvaarden mensen jouw communicatieboodschap? Welke betekenis wordt er aan beelden gegeven? Culturele, sociale en persoonlijke codes beïnvloeden de manier van lezen en kijken. Laagdrempelig onderzoek, ook naar beeldmateriaal, biedt een unieke kans om het eigen referentiekader te overstijgen en aansluiting te vinden bij een diverse doelgroep.

  2. Tekstlabo: leg je tekst onder de microscoop van Wablieft VOLZET

  Farida Barki, redacteur en taaltrainer bij Wablieft

  Met een heldere tekst bereik je een ruimer publiek. In deze workshop ga je aan de slag met je eigen tekst. Farida Barki begeleidt jou en de andere deelnemers. Een goed uur later ken je de sterke punten en de werkpunten van je tekst en weet je hoe je de werkpunten kan aanpakken. Je kan je nieuwe kennis ook toepassen op andere teksten.

  3. Een geschikte onderzoeksaanpak voor gevoelige thema’s

  Gunilla De Graef  en Zaia El Morabit (docenten en onderzoekers Karel De Grote Hogeschool) (Herhaling)

  Gunilla de Graef en Zaia El Morabit onderzoeken de omgang met religieuze diversiteit op de werkvloer van Vlaamse kmo’s. Vertrekkende van hun eigen concrete ervaringen gaan ze in deze workshop samen met de deelnemers op zoek naar een geschikte onderzoeksaanpak voor dit soort 'gevoelige' thema’s. Wat zijn de randvoorwaarden voor geslaagde diepte-interviews en focusgroepgesprekken? Hoe creëren we een gepaste en veilige context opdat de gesprekken authentieke inzichten opleveren voor het beoogde veldonderzoek?

   4. Hoe toegankelijk is je communicatie in een diverse samenleving? (Herhaling)

   Eric Goubin (Senior researcher Thomas More), Yao Issifou (Agentschap Integratie en Inburgering), Lauriane Van der Eecken (Huis van het Nederlands, Brussel)

  Hoe evalueer je hoe 'inclusief' je digitale en gedrukte communicatiemiddelen zijn? Samen met Brusselse partners ontwikkelde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met Thomas More hogeschool er een methodiek voor.  Een checklist hielp om de communicatieproducten te screenen op allerlei indicatoren. Daarnaast organiseerden ze groepsgesprekken met de doelgroepen. Met de resultaten gaat de VGC aan de slag om haar communicatiekanalen nog inclusiever te maken. De methodiek is ook beschikbaar voor andere organisaties. https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/toegankelijke-communicatie

   5. Onbedoelde vooroordelen in communicatie (Herhaling)

  Carola de Vree-van Wagtendonk (hoofd Communicatie gemeente Rotterdam) en René Romer (diversiteitsmarketingbureau Transcity)

  Rotterdam is een van de meest superdiverse steden van Europa. Logisch dat de gemeente Rotterdam  wil dat elke Rotterdammer, met welke achtergrond ook, zich herkent in onze communicatie. Want alleen dan kan vertrouwen en een duurzaam onderling contact ontstaan. Maar gebeurt dat ook? Spreken we elke burger wel met evenveel respect aan? Om die vraag te beantwoorden is het afgelopen jaar onderzocht hoe we Rotterdammers in beeld brengen, of populair gezegd ‘framen’. Zo werden er honderden gemeentelijke communicatie-uitingen onder de loep genomen: van socialmediapagina’s tot stadskranten, van campagnes tot speeches. Vervolgens gingen we het gesprek hierover aan met een groep Rotterdammers. De uitkomst? Hoe goed onze intenties ook zijn, onbedoeld communiceren we te vaak vanuit onze eigen leefwereld, inclusief de onbewuste vooroordelen die we allemaal hebben. Is dit uit te bannen? Aan de hand van de onderzoeksresultaten gaan we hierover met elkaar in gesprek.